Mielipide | Neuvostot ovat arvokas osa Iisalmen kaupunkiorganisaatiota

Neuvostojen puheenjohtajien Risto Ryhäsen ja Osmo Turkin yleisöosastokirjoitus julkaistiin Iisalmen Sanomissa 10.3.2021. Kirjoitus käsitteli ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston toimintaa. Neuvostot, kuten myös nuorisoneuvosto ovat osa Iisalmen kaupunkiorganisaatiota kuntalain mukaisesti. Kaikkien neuvostojen työtä arvostetaan ja ne ovat tehneet paljon hyvää. Neuvostojen tarkoituksena on tuoda ryhmänsä ääntä kuuluville, edistää heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan ja toimia linkkinä heidän ja päättäjien välillä. Nuorisoneuvoston toimintaohjeet päivitettiin viime vuonna ja Iisalmen kaupunginhallitus kuuli tällöin nuorisoneuvostoa.

Perjantaina 26.2 kaupunginhallitus sekä ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston edustajat pitivät palaverin, jossa käsiteltiin muun muassa neuvostojen toimintaohjeiden päivitystä sekä neuvostojen sihteeripalveluita. Ryhänen ja Turkki olisivat voineet tapaamisen tuoda esille kirjoituksessaan.

Neuvostojen toimintaedellytykset turvataan myös jatkossa ja tämä on ollut neuvostojen puheenjohtajien tiedossa. Puheenjohtajien olisi ollut syytä mainita, että neuvottelujen tuloksena kokousmäärät nostettiin neuvostojen toimintaohjeidensa mukaiselle tasolle eli kokonaisuudessaan kokoukset nostettiin kahteentoista kokoukseen aikaisemman kahdeksan sijaan. Voimassaolevissa toimintaohjeissa ikäihmisten neuvostolla on viisi kokousta vuodessa ja vammaisneuvostolla on 6–8 kokousta vuodessa. Kokousmäärät on tarkoitus säilyttää uusissa toimintaohjeissa sillä tarkennuksella, että vammaisneuvostolla on seitsemän kokousta vuodessa.

Kevään aikana toimintaohjeet uusitaan tarkoituksena selkeyttää ja yhtenäistää toimintaohjeita ja jäsentää laajaa tehtäväkenttää. Koska neuvostot ovat Iisalmen kaupungin neuvostoja, on luonnollista, että neuvostojen aloitteet ja esitykset tulevat Iisalmen kaupungille, jolloin asian tunteva viranhaltija valmistelee aloitteen. Uutta on, että kaikki seuraavan vuoden kokoukset päätetään edellisenä syksynä. Kun neuvostojen kokoukset ovat viranhaltijoiden tiedossa, auttaa tieto lausuntopyyntöjen aikataulutusta ja muuta yhteistyötä. Neuvostot toimivat linkkinä kaupungin ja oman alan järjestöjen / yhdistysten välillä, mutta neuvostot eivät itsessään ole yhdistyksiä eivätkä tee sen mukaista toimintaa.

Neuvostojen pöytäkirjat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla ja tarkoituksena on luoda yhdenmukaiset pöytäkirjat. Tämä tekee pöytäkirjoista muun muassa helppolukuisempia.

Neuvostot tekevät arvokasta työtä, ovat tehneet ja tulevat jatkossakin tekemään. Parhaiten tämä onnistuu hyvässä yhteishengessä positiivisella asenteella.

Iisalmen kaupunki

kaupunginvaltuuston pj

kaupunginhallituksen pj

hallintojohtaja