Kalevi Hillin Vapaa sana: Ollaan rohkeita ja katsotaan rohkeasti yli huomisen ja viedään asioita yhdessä eteenpäin – Nuoret yrittäjät ovat avainasemassa

Kalevi Hilli

Kuntavaalien siirtäminen ja koronan tilanteen jatkuva vaihtelu hallitsevat tämän päivän keskustelua. Molemmat tärkeitä ja ajankohtaisia asioita. Molempien toivotaan olevan takanapäin mahdollisimman pian, jotta pääsemme rakentamaan ja viemään eteenpäin uutta aikaa.

Toivotaan, että olemme oppineet tästä pandemiasta jotain hyvääkin, yleensähän vaikeudet yhdistävät.

Osa yrityksistä menestyy varsin hyvin kun pandemia paniikki on saatu ohitettua, mutta monelle palveluyrityksille tilanne jatkuu vaikeana ja edes huomisesta ei paljon uskalla sanoa, kun rajoitteet voivat astua voimaan millä hetkellä hyvänsä.

Eletään tässä päivässä ja hivenen huomisessakin ja se meidän pitää hyväksyä.

Samoin kuntapolitiikassakin joudutaan elämään nykyisin paljon päivä kerrallaan pandemian takia. Kuntavaaliehdokkailta tulee hyviä ajatuksia, kuinka pitäisi mennä eteenpäin, mutta kun tulee valituksi luottamustehtäviin, niin jokainen huomaa, että on olemassa toinenkin vaihtoehto ja enemmistödemokratia vie asiat eteenpäin. Ja jatketaan niin kuin ennen koronaa.

Joku miettii, että miksi kirjoittelen itsestäänselvyyksiä, joita luettelin edellä olevilla riveillä.

Haluaisin herätellä edellä olevilla, osittain jopa tylsilläkin, kommenteilla meitä ajattelemaan seutukuntamme kehitystä ja elinvoimaisuutta pitemmällä tähtäimellä kuin katsomalla pelkästään olemassa olevaan ja menneisyyteen. Ollaan rohkeita ja katsotaan rohkeasti yli huomisen ja viedään asioita yhdessä eteenpäin.

Ylä-Savosta on löytynyt ja löytyy paljon henkilöitä, jotka ovat uskaltaneet katsoa riittävän kauas ja sitoutuneet siihen omaan päämääräänsä. Ylä-Savon isojen menestysyritysten taustalla on aina ollut henkilöitä, jotka itseensä uskoen ja toisiin luottaen ovat luoneet nämä yritykset. Lunawoodin, Ponssen, Normetin, Olvi ,Genelecin, Profilen omistajat ja perustajat ovat uskaltaneet katsoa kauemmas, tehneet työtä tavoitteiden eteen ja onnistuneet siinä.

Edellä mainittujen lisäksi meillä on paljon pienempiä yrityksiä ja yrittäjiä, yläsavolaisia osaajia, jotka perinteisistä toimialoistaan ovat omalla osaamisellaan tehneet omia menestystarinoitaan.

Jotta voisimme saada vielä parempaa tukea näille pienemmille yrityksille, yrityksille ja toimialoille, joita täällä ei vielä olekaan, meidän pitää yhdessä kyetä kannustamaan ja tukemaan näiden menestystä.

Metsä- ja puuosaamista, elintarvikeosaamista ja teknologia osaamista meillä on paljon, mutta onko meillä nykyteknologian tarjoamia mahdollisuuksia käyttäviä palveluyrityksiä ja osaavaa henkilöstöä.

Meillä on paljon hankkeita ja erilaisia toimijoita, enkä lähde arvioimaan yhdenkään tarpeettomuutta tai tarpeellisuutta, mutta uskon, että moni yrittäjä, tai yrittäjyyttä miettivä henkilö on ihan ymmällään siitä, mitä olisi mahdollisesti tarjolla ja kenen puoleen kääntyä kun itsellä olisi hyvä idea tarjolla.

En ole esittämässä kehitysyhtiön uudelleen synnyttämistä enkä mitään uutta hanketta vaan konkreettista tekemistä . Tarvitaan entistä aktiivisempaa yhteistyötä kuntien, oppilaitosten yrittäjien, hankkeiden ja edunvalvonta yhteisöjen kesken , jotta saisimme hyvät ideat ja tekijät esille ja rakentamaan omaa menestystarinaansa.

Nuoret yrittäjät ovat avainasemassa siinä, kuinka tulemme seutuna menestymään, tapahtuu muutos sitten yrittäjäpolven vaihdoksen, yritysoston tai yrityksen perustamisen kautta. Heidän tukena meidän kyettävä olemaan.

Ylä-Savo on päässyt mukaan SITRAn seutuselvityshankkeeseen, jossa kysyttiin kuntien, oppilaitosten ja yrittäjien näkemyksiä tästä hetkestä. Selvitys ei tuonut mitään yllätyksiä suuntaan tai toiseen, mitä ei jo tiedetty, mutta se loi hyvän pohjan sille, että voisimme miettiä yhdessä mihin haluamme mennä ja miten.

SITRAn selvityksen avaaminen on vielä kesken, mutta sen pohjalta toivoisin, että otetaan tulevaisuuden haasteesta yhdessä kiinni ja muodostetaan yhdessä talousalueen visioryhmä .

Asian eteenpäin vieminen vaatii kaikilta toimijoilta keskinäistä luottamusta ja katsetta rohkeasti eteenpäin. Jotta eturistiriitakeskusteluilta ja uusilta organisaatioilta vältyttäisiin, voitaisiin ryhmän tekeminen istuttaa oppilaitokseen, Kauppakamariin, Yrittäjiin tai muuhun vastaavaan seudullisesti ,poliittisesti ja kuntapoliittisesti neutraaliin olemassa olevaan organisaatioon.

Nähdään yli huomisen ja ryhdytään töihin.

Kirjoittaja on kauppaneuvos ja mukana useiden yritysten hallituksissa.

Kommentoi