Mielipide: Lintujen hätähuuto – Jokaisen kunnan tulee osallistua talkoisiin luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi

Käpytikkapariskunnan elämää on mukava seurata. Kuvituskuva Raimo Eerola

Anne Roponen

Birdlife Suomen tuore raportti kertoo, että Suomen linnusto köyhtyy useissa elinympäristöissä ja uhanalaisten lintulajien määrä kasvaa. Lintujen uhanalaistumiseen ovat johtaneet etenkin vesistöjen tilan heikkeneminen, maa- ja metsätalous sekä ilmastonmuutos. Vesilinnut vähenevät, kun lintuvedet kasvavat umpeen. Peltolinnusto kärsii tehomaataloudesta ja metsälinnusto tehometsätaloudesta. Soiden linnut vähenevät ojitusten, turvetuotannon ja ilmastonmuutoksen seurauksena.

Metsissä ympäri vuoden elävien lintujen määrä on vähentynyt hakkuiden lisäännyttyä ja paikkalinnuista ovat vähentyneet etenkin hömö- ja töyhtötiainen, kuukkeli, pyy ja käpytikka. Äärimmäisen uhanalaisiksi linnuiksi luokitellaan tällä hetkellä esimerkiksi peltosirkku, pikku-uikku ja heinäkurppa. Etenkin lintuvesillä uhanalaisten lajien määrä on lisääntynyt: kymmenessä vuodessa 11 lajista 27 lajiin. Tämä johtuu siitä, että rantaniityt ovat metsittyneet, vesikasvillisuus on yksipuolistunut ja avovesiala pienentynyt. Ravinnekuormitus on muuttanut lintuvesien kalastoa ja muuta eliöstöä.

Meidän on kuultava raportin viesti ja ymmärrettävä, mitä linnut yrittävät meille laulullaan kertoa. Meidän on huomioitava linnut ja luonto toiminnassamme. Vesilintujen suojelemiseksi on niiden elinympäristöjä kunnostettava ja hoidettava. Särkikalojen tehokalastusta on lisättävä ja maa- ja metsätalouden aiheuttamia ravintopäästöjä hillittävä. Linnuille tärkeitä suoalueita on kunnostettava ja ojituksen vaikutus jäljellä oleviin soihin on pysäytettävä. Tämän lisäksi turvetuotanto on lopetettava ja siirtymäkauden tuotanto on ohjattava soille, joiden linnulliset arvot ovat vähäiset. Metsien suojelua on lisättävä ja lintujen elinvaatimukset on huomioitava talousmetsien luonnonhoidossa. Esimerkiksi metsätiaiset tarvitsevat talvella varttuneita metsiä ja suuria puita. Hakkuiden määrää on vähennettävä, jotta varttuneen metsän lajeille säästyy enemmän elinympäristöjä.

Suomessa on tehty tärkeitä, uhanalaisia lintulajeja hyödyttäviä päätöksiä, kuten taantuneiden vesi- ja kosteikkolintujen elinolosuhteiden parantamiseen tähtäävien Helmi- ja Sotka-hankkeiden käynnistäminen. Mitä olemme tehneet Iisalmessa? Olisiko meillä hyviä kohteita Helmi- ja Sotka-hankkeeseen? Jokaisen kunnan tulee osallistua talkoisiin luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Itse olin eilen onnellinen, kun kuulin jo parin vuoden ajan seuraamani käpytikkapariskunnan pärryytystä tuossa lähimetsässä. Saan taas tulevana kesänä seurata niiden pesintäpuuhia tuossa metsän kelohaavassa. Nämä asiat ovat kaikille meille tärkeitä: kuullaan lintujen hätähuuto.

kuntavaaliehdokas, (vihr.)

Iisalmi

Kommentoi