Mielipide: Sote määräilee kuntien hallintoa – Vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaa on rajoitettu

Torin kulmalle on vammaisneuvoston aloitteesta ja vammais- sekä kansanterveysalan yhdistysten yhteistyöllä saatu Yhdistystalo Vakka. Tiina Tynkkynen-Hieta

Risto Ryhänen Osmo Turkki

Omituisia asioita on tekeillä. Viime syksynä soten taholta ilmoitettiin, että soten omistajakuntien vanhus- ja vammaisneuvostot saavat pitää ainoastaan neljä kokousta vuodessa. Miten on mahdollista, että sote alkaa määräillä itsenäisten, sotea ylläpitävien kuntien hallinnon toimintaa?

Näyttää siltä, että ainakin Iisalmen kaupungin johdossa on kuuliaisesti pyritty noudattamaan soten ohjausta. Edellä mainittujen neuvostojen toimintaa on ryhdytty rajoittamaan. Kokousmääriin on tullut jyrkkä rajaus. Kokouksia ei saa pitää silloin, kun asiat ja esimerkiksi kaavalausuntojen päivämäärät vaativat kokousta, vaan lukumäärä ratkaisee. Rajoitusta tulee myös siihen, mitä esityksiä ja aloitteita saadaan tehdä ja kenelle. Tätä varten neuvostojen toimenkuvia karsitaan, pöytäkirjatkin pitää tehdä lyhyemmiksi. Kaupungin lakisääteinen velvollisuus olisi turvata näille neuvostoille tarvittavat toimintaedellytykset – näinkö se Iisalmessa tehdään?

Mitä pahaa neuvostot ovat tehneet?

Vanhus- ja vammaisneuvostot ovat olleet aktiivisesti vaikuttamassa asiakasryhmiensä elinolosuhteiden kohenemiseen ja toimintamahdollisuuksien paranemiseen silloinkin, kun ylemmät hallintoelimet ovat istuneet toimettomina. Vammaisneuvoston aloitteesta on esimerkiksi Tuomirantaan saatu vammais-, nuoriso- ja liikuntayhdistyksille paikka virkistys- ja kokoustoimintaa varten. Rakennukset ympäristöineen on kunnostettu uudenlaiseen käyttöön sopiviksi talkootyöllä ilman, että kaupungille on tullut kuluja. Torin kulmalle on vammaisneuvoston aloitteesta ja vammais- sekä kansanterveysalan yhdistysten yhteistyöllä saatu erinomainen Yhdistystalo Vakka. Tämäkin ulkopuolisella rahoituksella. Kaupungilta haettiin tähän hankkeeseen apua yli kymmenen vuoden ajan – turhaan.

Kolmas sektori on aktivoitunut – onko se pahasta? Vanhusneuvosto, Iisalmessa toimii Ikäihmistenneuvoston nimellä, sai aikaan ilman yhteiskunnan rahoitusta Ikäihmisten Palveluoppaan kaksivuotisella työllä yhteistyössä Savonian Ammattikorkeakoulun kanssa. Tämäkin opaskirjanen tuli todelliseen tarpeeseen. Ikäihmisten neuvoston aloitteesta saatiin vanhuksille ilmaiset liukuesteet koko SOTE-kuntayhtymän alueelle. Neuvosto sai läpi myös Seniorikortin hinnan kohtuullistamisen, jonka avulla itsensä kunnosta huolta pitävien ikäihmisten joukko kolminkertaistui. Neuvoston aloitteesta palautui hissittömien kerrostalojen jälkiasennushissien tuki. Paljonko jo näillä toimenpiteillä yhteiskunnan varoja saadaan tulevaisuudessa hoivakustannusten säästöjä.

Siinä ohessa neuvostot ovat tehneet kohderyhmiensä olojen parantamiseksi niin kaupungille kuin sotelle esityksiä ja aloitteita ilmaantuneiden epäkohtien korjaamiseksi. Milloin on kyse ollut kuljetus- ja liikkumispalveluista, milloin henkilökohtaisen avun tai muiden subjektiivisten oikeuksien asianmukaisesta toteutumisesta tai hallinnon tekemien ratkaisujen taloudellisemmasta hoitamisesta. Kyse on aina ollut lakisääteisistä palveluista.

Tietyt tahot haluavat näköjään suitsia näiden neuvostojen aktiivisuutta ja palauttaa ne pelkiksi kahvipöytäkerhoiksi. Nyt vireillä olevat toimet ovat suoraa pyrkimystä vaientaa ruhonjuuritason ongelmien esille ottamista ja lamaannuttaa kansalaisaktiivisuutta.

Tähän ei voida suostua. Vammaisneuvoston tehtävä on tuoda äänettömien ääni kuuluviin. Ikäihmisten neuvosto välittää päättäjien tietoon tuhansien ikääntyneiden kaupunkilaisten tämänhetkisen tuen tarpeen.

Nämä neuvostot ovat toimineet osana kaupungin hallintoa poikkeuksellisen rohkeasti ja tehokkaasti edistäessään kaikkien kaupunkilaisten yhteistä hyvää. Hallinnon ei ole viisasta ampua itseään jalkaan.

Ikäihmisten neuvoston pj

Vammaisneuvoston pj

Kommentoi