Mielipide: Lehmän häntää nostamassa – Lomittajan työssä nykypäivänä työajat ovat harvoin riittävät

Lomittajien uusi liukumajärjestelmä ei sovi työhön, jossa voi tulla yllättäviä muutoksia työaikaan. Merja Männikkö

Seppo Mönttinen

Ylä-Savon Lomituspalvelut aikoo ottaa käyttöön 10 minuutin liukuman maatalouslomittajien työajoissa 8.3. alkaen. Käytössä on mobiilijärjestelmä, johon lomittaja kirjaa itsensä sisään töihin työmatkapuhelimella työvuoron alkaessa ja kirjaa itsensä ulos töistä työt tehtyään. Lomittajan vakuutus on voimassa vain kirjattuna työaikana.

Nyt suunniteltu liukuma tarkoittaa seuraavaa: lomittajan työaika alkaa tietyllä tilalla esimerkiksi kello 6.00. Jos lomittaja esimerkiksi saapuu töihin kello 5.51, hänen kirjauksensa ennen alkoi kello 5.51. Nyt se siirtyy alkamaan kello 6.00. Lomittaja häviää työaikaa 9 minuuttia. Tästä ei makseta palkkaa. Jos työaika ylittyy ja hän kirjaa itsensä ulos töistä kello 10.09, kirjautuu työaika kello 10.00:een.

Lomittaja on hävinnyt työaikaa aamutöissä 18 minuuttia, eli tehnyt 18 minuuttia ilmaista työtä. Jos sama toistuu iltatöissä, päivittäinen häviö on jo 18 minuuttia*2 = 36 minuuttia. Vuoden aikana lomittajan ansiot saattavat laskea ainakin 1000–2000 euroa, ja tästä luvusta puuttuvat vielä ylityön perusosa, viikonloppu-, ilta- ja yötyölisät, jotka niin ikään pienenevät.

Ylä-Savon Lomituspalveluissa on noin 150 kuukausipalkkaista lomittajaa. Jos heistä jokaisen ansiot pienenevät uuden liukumajärjestelmän myötä, tekee se vuodessa noin 250 000 euroa bruttopalkanmenetystä. Mitkä ovat vaikutukset seutukunnalle? Entä yksilölle? Verotuloja jää saamatta, palvelujen kulutus ja tämän ammattiryhmän ostovoima laskee.

Ajatellaan asiaa toisinpäin, maatalousyrittäjän näkökulmasta. Jos lomittaja saapuukin töihin myöhässä ja kirjaa itsensä vasta kello 6.09, järjestelmä kirjaa hänet töihin kello 6.00. Samoin jos hän lähtee aamulla kello 9.51, työaika kirjautuu kello 10.00:een. Voittoa eli maksua tekemättömästä työstä kertyy 18 minuuttia. Jos sama toistuu illalla, on sitä jo 36 minuuttia. Maatalousyrittäjältä jää tällöin 36 minuuttia / päivä palvelua käyttämättä. Jos tämä on maksullista lomitusta tai sijaisapua, yrittäjälle tulee rahallista menetystä. Maksettu palvelu jää saamatta.

Lomittajan työssä nykypäivänä työajat ovat harvoin riittävät. Työaikoja on vähennetty vuosien ajan jatkuvasti. Uudet palkattavat lomittajat ovat jo yli 10 vuoden ajan olleet osa-aikaisia. Jos esimerkiksi 75 prosenttia osa-aikaisuutta tekevän työntekijän bruttokuukausipalkasta aletaan vielä vähentämään, ollaan pian tilanteessa, jossa työn tekemisessä ei enää ole järkeä. Kun otetaan huomioon lomittajan työn luonne, vähintään kaksiosaiset työajat, yhä pitenevät matkat ja jatkuva työaikojen vähentäminen, ei yhtälö näytä hyvältä. Työmatkat ovat vapaa-aikaa, ne eivät siis sisälly työaikaan, ja niihin voi kulua jopa neljä tuntia päivässä. Polttoaineiden hinnat nousevat koko ajan, kilometrikorvaukset kattavat osaa niistä yhä vähemmän sillä ne eivät nouse. Kun otetaan vielä huomioon ammatin lapsiperheellisille asettamat haasteet päivähoitojärjestelyineen ynnä muineen, voidaan syystä kysyä mistä saadaan tekijöitä alalle. Huoli lomittajien saatavuudesta on ollut kova. Alan ikärakenne on sellainen että tulevina vuosina valtaosa lomittajista eläköityy.

Lomittajalla ei ole kiinteää työpaikkaa, -aikaa eikä -matkaa. Ne vaihtuvat työkohteiden mukaan. Tiet ja kelit ovat mitä ovat ja täten työn aloitusajat voivat vaihdella, samoin työn lopetusajat. Eläimiä sairastuu, poikii, karkaa, kuolee, koneet eivät toimi, tulee siementäjä, teuras-, vasikkavälitys- tai rehuauto, sähkökatko, putkirikko, kaikkea mitä kuvitella saattaa. Tilalle tullessaan lomittaja saattaa kuulla navetasta tai sikalasta eläinten huutoa tai rikkoutuneiden koneiden ääntä. Eläin voi tarvita poikima-apua tai muuta apua välittömästi esimerkiksi juututtuaan kiinni johonkin. Tällöin ei lomittaja ryhdy odottelemaan, että työaika alkaa 10 minuutin kuluttua. Lomittajan vakuutus on voimassa vain työssäoloaikana. Jos liukuman aikana hätätilannetta selvitettäessä sattuu työtapaturma, onko vakuutus voimassa? Tämänkin vuoksi työaikojen on kirjauduttava minuutilleen.

Työnantaja perustelee muutosta sillä, ettei palkanlaskennassa ehditä laskea työaikaa minuutilleen. Sitä on kuitenkin laskettu Ylä-Savon Lomituspalveluissakin jo toistakymmentä vuotta, joten asia ei ole uusi. Nykyinen järjestelmä on ollut toimiva.

Yhdenvertaisuuslain 1325/2014 ensimmäinen pykälä kertoo lain tarkoituksen olevan edistää tasavertaisuutta ja kieltää syrjintä. Lakia sovelletaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa. Iisalmen kaupunki ilmoittaa toimivansa julkisyhteisönä yhdenvertaisuuslain mukaan. Kaupunki on nyt muuttamassa vain yhden ammattiryhmän ansioita, mikä ei vaikuta yhdenvertaiselta.

Maatalous on tälle seutukunnalle merkittävä elinvoimatekijä ja sen työllistävät kerrannaisvaikutukset huomattavia. Päätöksenteolla voidaan pitää maataloudestamme kiinni tai antaa sen painua alas kuin lehmän häntä.

Luottamusmies

Sukeva

Kommentoi