Pääkirjoitus 50 vuoden takaa: Maatalousyrittäjillä oli vaikeuksia päästä lomalle

Suomessa elettiin 50 vuotta sitten viisipäiväisen työviikon ensiaskelia.

Viisipäiväinen työviikko ja lomien jatkuminen loivat pääkirjoittajan mielestä mielekästä jakoa työn ja vapaa-ajan välille. Samalla ne kuitenkin rajasivat ihmisiä kahteen eriarvoiseen kastiin.

Läheskään kaikilla pienyrittäjillä ei ollut mahdollisuuksia toteuttaa noita sosiaalisia uudistuksia itsensä ja perheensä kohdalla. Suurin sellainen ryhmä oli maatalous.

Viljelijäperheiden oli usein mahdotonta löytää vapaata työvoimaa lomittajaksi.

Ei ollut taloudellisia edellytyksiäkään tuuraajien palkkaamiseksi.

Vapaa-ajan lisääntyminen muilla aloilla olisi voitu pääkirjoittajan mielestä kompensoida viljelijöille tuotteiden hinnoissa, tai löytää jokin muu, parempi vaihtoehto.

Maatalouslomitusta alettiin ohjata lainsäädännöllä vuodesta 1978 lähtien. Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia ollaan uudistamassa 2022–2024. Vastuu voi siirtyä kunnilta maakunnille.

Iisalmen Sanomat julkaisee kerran viikossa pääkirjoituksen 50 vuoden takaa.