Mielipide: Liikunnasta elinvoimaa Pohjois-Savoon! – Meidän ei jatkossakin tarvitse tyytyä jumbosijaan maakuntien sairastavuustilastoissa

Liikunnan lisääminen on usein ilmaista tai melko halpaa.

Risto Kovanen

Liian vähäisen liikkumisen kustannukset ovat UKK-instituutin laskelmien mukaan Pohjois-Savossa 100–120 miljoonaa euroa vuodessa.

Erilaisilla sairastavuusindekseillä mitattuna Pohjois-Savo on kaikkein heikoin maakunta.

Siinä on lähtökohtia, joista maakunnan väestön pitäisi nousta kohti parempaa tulevaisuutta.

Miten tämä saadaan aikaan?

Yksi tutkitusti vaikuttava ja edullinen keino on liikunnan lisääminen kaikissa väestöryhmissä.

Liikunta on hyvä ennaltaehkäisevä lääke ja täsmälääke moneen vaivaan sekä sairauteen (esimerkiksi. sydän- ja verisuonisairaudet sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet).

Liikunta lähtee jokaisen omista edellytyksistä ja kiinnostuksesta. Syyllistämällä tai tuputtamalla ei saada aikaan toivottuja tuloksia. Onneksi jo pienetkin pysyvät muutokset liikunnan lisäämisessä tuovat nopeasti myönteisiä terveydellisiä vaikutuksia.

Liikunnan lisääminen on usein ilmaista tai melko halpaa. Koronapandemian aikana ilahduttavan moni onkin löytänyt luonnossa liikkumisen neljän upean vuodenajan Suomessa.

Kunnat luovat liikunnalle edellytyksiä muun muassa rakentamalla liikuntapaikkoja, tukemalla liikuntaseurojen toimintaa sekä ylläpitämällä erilaisia ulkoilureittejä. Hienoa on, että yleistyneet seura- ja yhdistysfoorumit lisäävät seurojen ja kuntien vuoropuhelua.

Liikunnan edistämisen pitäisi mielestäni olla läpileikkaavana teemana kunnissa eri hallinnon alojen päätöksenteossa.

Näenkin tärkeänä, että liikunta nousee tulevissa kuntavaaleissa kaikkien puolueiden ja ehdokkaiden asialistoille merkittävänä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä.

Valtiovalta tukee liikuntaa erilaisilla koko maan kattavilla ohjelmilla kuten Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva opiskelu, Voimaa vanhuuteen ja harrastamisen Suomen malli. Toteutuksessa ovat mukana lukuisat eri tahot ja varsinkin kuntien rooli on näissä avainasemassa. Erilaiset ohjelmat ja tukitoimet ovat tarpeen, mutta viime kädessä liikunta on kiinni meistä jokaisesta itsestämme. Lapset saadaan liikkumaan, kun heidät totutetaan siihen pienestä pitäen. Kannustetaan lapsia ja nuoria menemään paikasta toiseen omin voimin aina kun se vain on mahdollista ja tässä perheet ovat tietysti avainasemassa. Hyvää taustatukea antavat sitten muun muassa koulut ja liikuntaseurat.

En millään halua uskoa, että meidän on jatkossakin tyydyttävä jumbosijaan maakuntien sairastavuustilastoissa. Haastan siis kaikki pohjoissavolaiset siihen, että viimeistään neljän vuoden kuluttua voidaan todeta liikunnan lisääntyneen selvästi ja sairastavuusmittarit näyttävät parempaa kuin nykyisin.

Parasta aikaa saamme nauttia oikeasta talvesta, joten vastatkaamme hohtavien hankien houkuttelevaan kutsuun!

Aluejohtaja, Pohjois-Savon Liikunta ry

Kommentoi