Mielipide: Suomalaista bioenergiaa on lisättävä – Riippuvuutta venäläisestä hakkeesta on vähennettävä

Hakkuutähteestä syntyy bioenergiaa. Anni Nieminen

Antti Kivelä

Pohjois-Savon Keskustan piirihallitus kehottaa kaikkia kuntia etsimään mahdollisuuksia paikallisen ja kotimaisen bioenergian lisäämiseen. Eduskunnassa on kehitettävä bioenergian käytön lisäämiseen johtavaa lainsäädäntöä, tukemaan hajautetun energiantuotannon kehittämistä ja vähentämään puunkäytön kustannuksia.

Suomen energiankulutuksesta vain 30 prosenttia on bioenergiaa. Tästä määrästä yli 90 prosenttia on puuenergiaa. Suomessa käytetystä puusta yli puolet käytetään energiaksi hyvän metsänhoidon ja metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvästä hakkuutähteestä, pienpuun ja kantojen hakkeesta ja teollisuuden lastuista. On tärkeää korjata joidenkin virhekäsitys, että Suomessa kasvatettaisiin puuta vain energiaksi. Koska puuenergian saatavuus riippuu kestävästä metsänhoidosta, on yhteiskunnan huolehdittava siitä, että metsänhoidon ja energiantuotannon kustannukset sivukuluineen pysyvät kurissa. Ilmastonkaan kannalta ei ole järkeä siinä, että suomalaista, sääntöjen mukaan ja sertifioidusti kasvatetusta metsästä tuotetun energian sijaan rahdataan Venäjältä haketta, joka on tehty sellaisesta puusta, joka Suomessa käytettäisiin kestävästi kuitu- tai runkopuuna.

Biokaasun tuotanto on käyttämätön mahdollisuus. Kaasua saadaan kaatopaikkajätteestä, jätevedenpuhdistamoilta, elintarviketeollisuuden sivuvirroista, metsäteollisuuden lietteistä ja maatalouden lietteistä. Tuotannon ja käytön lisäämisen esteinä ovat olleet monet lainsäädännön kohdat. Näiden korjaamiseen velvoitamme jokaisen kansanedustajan perehtymään. Kaasunkäytön lisääminen on ympäristöteko, paikallisen elinkeinoelämän tukemista ja huoltovarmuuden parantamista.

Piirihallitus kehottaa kuntapäättäjiä lisäämään paikallisen bioenergian käyttöä ja tekemään kaikkensa, että vähennämme riippuvuutta venäläisestä hakkeesta.

puheenjohtaja, Pohjois-Savon Keskusta

Kommentoi