Mielipide: Nainen, kotikuntasi tarvitsee Sinua! – Naisilla on paljon annettavaa myös kuntien elinvoiman kehittämiseen

Elinkeinopolitiikka, maankäyttö ja rakentaminen ovat avainasemassa kunnan elinvoimaisuuden kanssa. Teemu Hassinen

Marjatta Ryhänen

Naisten osuus kuntapäättäjistä on tällä hetkellä 39 prosenttia. Päätöksentekoon tarvitaan kaikenikäisiä ja eri taustoista tulevia henkilöitä, puolet naisia ja miehiä. On tärkeää mahdollistaa kaikkien täysipainoinen osallistuminen päätöksentekoon.

Kunnat ovat merkittävä naisvaltaisten alojen työllistäjä. Myös tästä syystä on tärkeää, että naiset osallistuvat kunnalliseen päätöksentekoon. Seuraavan nelivuotiskauden aikana kaikissa Suomen kunnissa tulisi olla laadittuna tasa-arvosuunnitelma ja sen osana palkkakartoitus. Kartoituksen tehtävänä on selvittää, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia sukupuolesta johtuvia palkkaeroja.

Tasa-arvolain mukaan viranhaltijoiden ja kuntapäättäjien on otettava huomioon sukupuolten tasa-arvo kaikessa päätöksenteossa. Hyvän pohjan kunnissa toteutettavalle tasa-arvotyölle yhdessä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien kanssa antaa myös Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirja, jonka maassamme on valitettavasti allekirjoittanut vain 25 kuntaa tai maakuntaliittoa.

Naisilla on paljon annettavaa myös kuntien elinvoiman kehittämiseen. Elinvoimaisen kunnan talous on terveellä pohjalla. Talous muodostaa kehityksen kuntalaisten ja ympäristön hyvinvoinnin turvaamiselle kunnan erilaisten tehtävien kautta. Paikallinen elinkeinopolitiikka, maankäyttö ja rakentaminen ovat avainasemassa kunnan elinvoimaisuuden terveen talouden kanssa.

Kunnanvaltuustoissa päätetään meidän kaikkien arkeen liittyviä asioita ja naiset ovat niitä arjen asiantuntijoita

Keskustanaisten Ylä-Savon pj.

Kommentoi