Mielipide | Iisalmen veto- ja pitovoimatekijät – Haja-asutusalueiden ja maaseudun elinvoimasta sekä lähiruokatuotannon mahdollisuuksista on pidettävä huolta

Iisalmen kaupunkia pitkään vaivannut syntyvyyden aleneminen jatkaa jyrkkää kehitystään, jos töitä ei ole tarjolla ja nuorilla ei ole rahaa, millä elättää lapsensa. Iisalmessa voidaan tällä hetkellä erottua muista seutukaupungeista kilpailukykyisellä palkalla, kunnallisveroprosentilla, mahdollistamalla työpaikat perheenjäsenille ja tarjoamalla riittävä määrä oheispalveluita, kuten harrastusmahdollisuuksia. Iisalmen kilpailuvalttina kasvukeskuksiin verrattuna on toiminnan ketteryys ja joustavuus pienemmän byrokratian takia sekä yritysmyönteinen päätöksenteko. Viime vuosina tehtyjen lukuisten kyselyjen ja tutkimusten mukaan kuntalaiset arvostavat laadukkaita palveluita, viihtyisää asuin- ja työilmapiiriä sekä kilpailukykyistä palkkaa. Lisäksi haja-asutusalueiden ja maaseudun elinvoimasta sekä lähiruokatuotannon mahdollisuuksista on pidettävä huolta.

By-Iisalmi –brändi, Future Savo, Toinen Luonto ja ”Hei Rakas! Muutetaanko Savoon?” ovat olleet hyviä alkuja, mutta elinvoima- ja konsernipalveluiden pitäisi tehdä niistä vieläkin houkuttelevampia. Digitaalista- ja kasvokkain markkinointia pitäisi pystyä kehittämään. Nettisivuille on saatava enemmän ihmisten, perheiden ja paluumuuttajien tarinoita siitä, mikä houkutteli heidät muuttamaan Iisalmeen. Pelkästään nopeasti kännykällä otettuihin kuviin ja postauksiin sekä olemassa olevien tunnettujen yritysten mainostamiseen ja uuden logon varaan ei tulevaisuuden Iisalmea eikä väestönkasvu- ja työllisyysongelman ratkaisua voida rakentaa. Miten kehitetään edelleen Iisalmen imagoa, yritysten välisiä yhteistyömahdollisuuksia yli toimialarajojen ja elinkeinorakenteen monipuolisuutta? Tässä kohtaa olemassa olevat brändiyritykset näyttävät sidosryhmätyöskentelyssä kaupungin päättäjien kanssa suurta roolia uskottavuuden ja onnistuvan maineen luonnissa luovalle start-up yrittäjyydelle.

Iisalmen pitäisi olla nyt tiennäyttäjä muulle Suomelle, kuinka täällä uskalletaan ja osataan tehdä uusia innovaatioita sekä ideoita. Iisalmen pitää myös seurata tarkkaan kasvuhakuisien tutkimus- ja kehitystoimintaan painottuvien yritysten laajennussuunnitelmia eri kaupunkeihin sekä uskaltaa sijoittaa niihin resurssejaan. Vanhoihin ja kauan sitten hyväksi havaittuihin kaavoihin, joista aika sekä teknologia on ajanut ohitse, ei kannata kangistua. Mitä enemmän yritykset ovat luovuuteen ja informaatioteknologiaan painottuvampia sitä innovatiivisempia ja paikka- sekä logistiikkariippumattomampia ne ovat omasta ja työntekijöidensä sijainnista. Esimerkiksi FinTech (Financial Technology) on yksi tällä hetkellä nopeimmin kasvavista paikkariippumattomista toimialoista. Tästä syystä on tärkeää alueellinen asukkaiden ja vierailijoiden viihtyvyys, sosiaalisuus sekä sidosryhmien toiminta, koska ne houkuttelevat myös perässään uusia asukkaita ja yrityksiä. Mitä enemmän keskustan tyhjiin toimitiloihin saataisiin uusia yritysten päätoimipisteitä sitä valoisampi ja vakaampi olisi Iisalmen taloudellinen tulevaisuus.

Ylä-Savon Vihreät ry

Iisalmi