Mielipide: Maakunta antaa puitteet uusille nykyistä paremmille palveluille – Myös taloudellisesti kestävämmät

Kaupunki syyttää ahdingostaan Ylä-Savon sotea ja tämä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä. Maakuntasote poistaa turhia hallintorajoja. Anni Nieminen

Mira Kokkonen

Soteuudistuksen tarkoitus ja suunta on Pohjois-Savon Keskustan mielestä oikea. Tavoitteena uudistuksessa on peruspalveluiden vahvistaminen ja eri palvelutasojen sekä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio. Kun perus- ja erikoishoidon palvelut tulevat yhdeltä luukulta, on palvelujen saumaton kehittäminen ja asiakaslähtöisyys huomioitu paremmin kuin nykymallissa. Pohjois-Savon Keskusta näkee, että onnistuessaan soteuudistus kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja.

Monissa kunnissa heikko taloudellinen tilanne johtaa jo nyt sotepalvelujen keskittämiseen. Esimerkiksi Ylä-Savon sotessa säästöjä haetaan valitettavan usein keskittämällä palveluja Iisalmeen. Suomen hajanainen, yli 130 perusterveydenhuollon järjestäjän hallinto ei hyödytä potilasta ja palvelun tarvitsijaa, vaan aiheuttaa kitkaa ja hallinnon kuluja.

Monessa kunnassa, kuten vaikkapa Kiuruvedellä, on nähtävissä kärjistetysti selkeä kaava: kaupunki syyttää ahdingostaan Ylä-Savon sotea, joka puolestaan osoittaa sormella Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä. Kun sotepalvelut ovat yhdellä toimijalla samassa budjetissa, tämä ongelman siirtely ei enää onnistu. Silloin palvelua on aidosti kehitettävä asiakaslähtöisemmäksi ja taloudellisemmaksi.

Mitä maakunnan alueelliseen edustukseen tulee, täytyy muistaa, että kaikki maakuntavaltuutetut ovat Pohjois-Savon edustajia. Aluetta, sen palveluja ja esimerkiksi elinkeinoelämää ei voi kehittää vain oman kuntansa katsantokannasta käsin. Keskustalaisille alueellisuus on arvo sinänsä. Jokaiselle suomalaiselle on taattava terveyspalvelut postinumerosta ja lompakon paksuudesta riippumatta: nykyjärjestelmässä tämä ei ainakaan hyvin toteudu.

Maakunta antaa puitteet uusille nykyistä paremmille palveluille. Samalla mahdollistetaan taloudellisesti kestävämmät ja ennen kaikkea ihmisten kannalta paremmat palvelut. Tämä tuo myös vakautta kuntien talouteen ja yksinkertaistaa sote-hallintoa. Muutoskustannukset ovat kertaluonteisia eikä näistä kuluista päästä eroon kokoomuksenkaan mallissa.

Koko Suomi on ongelmissa kasvavien sotemenojen kanssa. Maakuntasote poistaa turhia hallintorajoja, jolloin niin palveluiden kuin kustannusten seuranta helpottuu ja asiakas tulee keskiöön. Keskusta haluaa turvata lähipalvelut eri keinoin: käyttämällä liikkuvia ja digitaalisia palveluja sekä tekemällä vahvaa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Mikään uudistus ei ole kerralla valmis ja täydellinen. Nyt rakennettu sote-malli on kuitenkin tähänastisista suunnitelmista paras.

varapj., Pohjois-Savon Keskusta

Kommentoi