Mielipide | Savonia vastaa kahteen työelämän akuuttiin tarpeeseen – Yhteistyötä Rikosseuraamusviraston kanssa sekä koulutusta varhaiskasvatuksen sosionomiksi

Anita Paananen kirjoitti Lukijoilta palstalla 2.2.2021 alueen koulutustarjonnasta. Yhtenä laajentamisen aiheena oli rikosseuraamusalan opinnot. On ilo todeta, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat.

Savonia ammattikorkeakoulu Oy on käynnistänyt vuoden 2021 alusta Iisalmessa koulutusyhteistyön Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kanssa. Syksyllä 2020 haettiin erillishaun kautta sosionomi (AMK) tutkinnon suorittajaksi opiskelijoita, joilla oli rikosseuraamusalan tai vankeinhoidon perustutkinto ja vähintään kaksi vuotta työkokemusta alalla tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuspaikkoja varattiin kymmenelle, ja hakijoita oli 36. Tämä sosionomin perustutkintoon tähtäävä koulutus toteutetaan vuosina 2021–2024 monimuoto-opetuksena, jossa vaihtelevat lähiopetus, verkko-opiskelu, simulaatiot, projektit sekä ammattitaitoa edistävät harjoittelut.

Koulutustarjonnasta on tarkoitus tehdä jatkuva työelämän tarpeita seuraten.

Savonia vastaa osaltaan myös toiseen työelämän akuuttiin tarpeeseen. Varhaiskasvatuslain edellyttämä henkilöstörakenne päiväkodeissa aiheuttaa koulutustarvetta. Savoniassa, Iisalmen kampuksella, aloitettiin niin ikään vuoden 2021 alussa erillishaun kautta 20 opiskelijan ryhmä, jotka valmistuvat varhaiskasvatuksen sosionomeiksi. Opiskelijoilla on jo varhaiskasvatuksen työkokemusta, ja opiskelussa hyödynnetään myös kesäaikaa. Näin tutkinnon suoritusaika lyhenee, ja työelämä saa uusia varhaiskasvatuksen osaajia moniammatilliseen henkilöstöön.

koulutuspäällikkö

yliopettaja

Savonia-ammattikorkeakoulu