Mielipide: Jokaiselle lapselle ja nuorelle oma harrastus –Kunnissa pitäisi kehittää kalliiden harrastusvälineiden yhteiskäyttöä ja lainaamista

Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen. Tuire Punkki

Sanna Kauppinen

Harrastaminen on tärkeää jokaiselle lapselle ja nuorelle.

Porukkaan kuuluminen, onnistumisen kokemukset ja mieluisat haasteet tukevat kehitystä ja mielenterveyttä.

Jokaisella heistä tulee olla mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen.

Harrastamisella voi olla monia esteitä, kuten kallistunut hinta, lapsen tai nuoren yksinäisyys, ulkopuolisuus tai kannustuksen puute. Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien turvaaminen vaatii erityistä huomiota perheitä tuettaessa.

Kunnissa pitäisi kehittää kalliiden harrastusvälineiden yhteiskäyttöä ja lainaamista. Kaikkien mahdollisuuteen harrastaa auttaisi, että Suomessa otettaisiin valtakunnallisesti yhtenäinen käytäntö harrastekulujen korvaamiseksi pienitulosten perheiden toimeentulotuen maksatuksessa.

Lapset viettävät valtaosan päivistään kouluissa. Matalan kynnyksen harrastustoiminta koulujen iltapäivissä voisi antaa uusia mahdollisuuksia, innostaa mukaan ja kokeilemaan uutta. Koulujen jälkeen tapahtuva toiminta helpottaa myös vanhempien arkea ja harrastuksiin kuljettamista.

Iisalmessa on kokeilussa Nuorisopassi. Nuorisopassi on älypuhelimella toimiva mobiilisovellus, jonka avulla lapsille ja nuorille voidaan tarjota etuja erilaisiin vapaa-ajan harrastuksiin, lajikokeiluihin, kulttuuripaikkoihin, tapahtumiin ja kursseille.

Nuoret ja lapset ovat meidän tulevaisuus. Annetaan heille mahdollisuus hyvään arkeen.

https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Liikunta-ja-vapaa-aika/Lasten-ja-nuorten-liikunta/Nuorisopassi#

Kaupunginvaltuutettu, (sdp), Iisalmi

Kommentoi