Mielipide: Mansikkaniemen koulun rakentamistarve arvioitava pikaisesti uudelleen – Ei ole todellakaan liian myöhäistä tarkastella hanketta nimenomaan kustannusten kautta

Kirkonsalmen koulun parakit tulisi korvata oikealla koulurakennuksella eikä rakentaa koulua Mansikkaniemeen. Marke Rissanen

Heidi Leinonen Jukka Hyvönen Ismo Partanen Timo Partanen Jukka Parviainen Mari Parviainen Petra Parviainen Kari Peltola Mikko Rajamäki Jukka Rissanen Jukka Ryhänen Arto Sahlsröm Eeva-Liisa Ålander

Me allekirjoittaneet olemme seuranneet Mansikkaniemen kouluhankkeesta syntynyttä keskustelua tarkasti ja huomioineet yhdeksän kaupunginvaltuutetun tekemän valtuustoaloitteen. Aloitteessaan valtuutetut edellyttivät, että Mansikkaniemen koulun rakentamistarve arvioidaan pikaisesti uudelleen ja arvion perusteena käytetään uusimpia oppilasennusteita sekä selvitetään, voidaanko oppilaat sijoittaa olemassa oleviin kouluihin.

Myös meidän allekirjoittaneiden mielestä hankkeiden mahdollisia sisältömuutoksia pitää vielä selvittää huolella, siitä huolimatta, että Mansikkaniemen kouluhankkeen suunnittelu on jo aloitettu ja sille on kertynyt merkittäviä kustannuksia. Alkuperäisessä päätöksessä todetaan, että tehtyä hankesuunnittelutyötä voidaan hyödyntää lähes täysimääräisesti, vaikka koulu rakennettaisiin Kirkonsalmen tontille.

Tässä vaiheessa ei ole todellakaan liian myöhäistä ottaa lusikkaa käteen ja tarkastella hanketta nimenomaan kustannusten eli selvän rahan kautta. Mansikkaniemen koulun alkuperäinen kustannusarvio hanketta hyväksyttäessä oli 5,7 miljoonaa euroa ja nyt se on noussut todella huomattavasti ollen tällä hetkellä 7,4 miljoonaa euroa. Myös selvästi alentuneet oppilasennusteet tulee ehdottomasti ottaa tosiaan huomioon: Iisalmen alakoulujen oppilasennusteet näyttävät vähenevän 250 oppilaalla seuraavana seitsemän vuoden aikana. Kirkonsalmen koululla on tällä hetkellä 255 oppilasta eli 12 perusopetusryhmää 1.–6. luokilla. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi syksyllä 2018 hyväksytyssä Mansikkaniemen kouluhankepäätöksessä on lausuma, että mikäli kaavoitus Mansikkaniemelle syystä tai toisesta viivästyy kohtuuttomasti, rakennetaan koulu Kirkonsalmelle.

Erityisesti kiinnitämme huomion Kirkonsalmen koulutilojen osittaiseen uudelleen rakentamiseen ja peruskorjaukseen. Mansikkaniemeen verrattuna Kirkonsalmella on kaikki valmiina: kaukolämpö-, vesi-, sähkö-, viemäri- ja tietoliikenneliittymät sekä tietysti tiet ja piha-alueet.

Kirkonsalmen tonttia on nyt kaavailtu pikavauhdilla varattavaksi liiketilojen rakentamiseen. Millainen jatkuva liikenne alueelle syntyisi liikekeskuksen asiakkaista? Ovatko kadut mitoitettu liikekeskuksen käyttäjämääriin? Alueen asukkaat tuskin pitävät lisääntyvästä liikennemäärästä, joka on oletettavasti huomattavasti vilkkaampaa koululiikenteeseen verrattuna. Kirkonsalmen oppilaaksiottoalueeseen kuuluvien kaikkien asukkaiden määrä oli huhtikuussa 2020 3 600 asukasta, kun taas Partalan ja Soinlahden asukkaiden asukasmäärä yhteensä oli 1 188 (lähde: Iisalmen kaupungin verkkosivut). Asukkaiden määrä Kirkonsalmella on vähän yli kolminkertainen. Mielestämme koulu ei tule oikeaan paikkaan, jos se rakennetaan Mansikkaniemelle.

Kirkonsalmen sisäliikuntatilat ovat edelleen jatkuvassa käytössä ja ne voidaan korjata verraten pienillä kustannuksilla, sillä korjattavaa on ainoastaan lattian osalla. Emme ole kuulleet sisäliikuntatiloista minkäänlaista negatiivista palautetta käyttäjien taholta. Alueella sijaitseva vanha kivikoulu tuntuu olevan iästään huolimatta hyvässä kunnossa, eikä siellä tunnu olevan minkäänlaisia sisäilmaongelmia. Kivikoulu on vielä kulttuurihistoriallisesti arvokas (tarkemmin koulun historiasta esimerkiksi https://blogit.savonsanomat.fi/perinteisen-hiihtaja/kivikoulun-kauniit-ja-karvaat-kertomukset/ ). Nyt vallalla olevien suunnitelmien mukaan kivikoulu jäisi keskelle liikekeskusta. Alueella on myös rivitaloja, jotka on aikoinaan rakennettu opettajien asunnoiksi ja niissä on asukkaita edelleen. Käsityksemme mukaan rivitalot ovat täysin asumiskelpoisia pienten saneeraustöiden myötä.

Mansikkaniemi on kulttuurihistoriallisesti arvokasta aluetta. Alueella on ”historiallisia arvoja ja alueella on virkistyskäyttöä. Pääosa Mansikkaniemestä on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Alueella sijaitsee muun muassa Juhanin Ahon museo” (ote asemakaavan selostuksesta, Mansikkaniemi). Uusi iso koulu ei mielestämme sovellu tuohon ympäristöön. Lisäksi Kirkonsalmi on keskeisemmällä paikalla ja toiminut mainiosti jo vuosikymmeniä koulualueena.

Edellytämme siis päättäjiä vielä kerran ryhtymään toimenpiteisiin ja ottamaan tämän kouluasian vakavaan sekä perusteelliseen käsittelyyn. Tehtyjä päätöksiä tulee aina voida tarkastella uudelleen uuden tiedon valossa, tarvittaessa hankkimalla niin sanottu toinen näkemys (second opinion) ulkopuoliselta ammattilaistaholta. Näin kuntavaalikeväänä uudelleenharkinta jättäisi mielestämme uusille valtuutetuille hyvän ja vastuullisen sekä kestävän kehityksen mukaisen perinnön jatkaa Iisalmen kaupungin sinällään hyvää päätöksentekoperinnettä !

Kommentoi