Mielipide: Lukiorakennukseen tulossa noin 1,5 miljoonan korjaukset – Ennen korjauksia tulisi ratkaista kiinteistön tulevaisuus

Kiuruveden lukiokiinteistö tulisi myös ottaa mukaan selvitykseen, jossa käsitellään taajaman koulujen tulevaisuutta. Anni Nieminen

Markku Siponen

Kiuruveden kaupungin hallituksessa 30.11. on hyväksyttävänä vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelma. Ensi vuoden talousarviossa on varattuna 100 000 euroa kiinteistöselvitykseen. Investointien perusteluissa saman summan kohdalla kuvataan ”Kouluverkon yleissuunnitteluun, jonka tekee ulkopuolinen konsultti”. Keskusteluissa päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa on jäänyt epäselväksi, onko kyse kaupungin kaikkia kiinteistöjä koskevasta selvityksestä vai kouluverkon suunnittelusta?

Oletettavasti tarkoituksena on joka tapauksessa selvittää taajaman koulujen tulevaisuutta. Alakoulun ja yläkoulun lisäksi selvityksen alle tulisi ottaa myös lukiokiinteistö. Valtuuston aiemmin syksyllä hyväksymä säästöohjelma sisälsi yhtenä kohtana lukion ja yläkoulun yhteiset opettajat, joka omalta osaltaan puoltaa lukion ottamista mukaan selvityksiin. Konsultti Perlaconin loppuraportissa todetaan: ”Lukion ja yläkoulun fyysinen yhdistäminen mietittävä, jos/kun tulee laajamittaisia peruskorjaustarpeita. Todennäköisesti tulee ratkaistavaksi seuraavalla valtuustokaudella.”

Tuoreen kuntotarkastuksen mukaan lukiorakennukseen on tulossa noin 1,5 miljoonan euron korjaukset seuraavan 10 vuoden aikana ja lisäksi Kylien yhteistyöryhmän varjobudjetissa osoitettiin lukiokiinteistön käyttökustannusten olevan korkeat. Lukion korjauksiin esitetään ensi vuoden talousarviossa 60 000 euroa, mutta näistä tulisi tehdä vain kiireelliset viemärisaneeraukset ennen kuin on tehty ratkaisu siitä, missä kiinteistössä koulut toimivat jatkossa. Tulevaisuudessa taajaman alueella tullee toimimaan 1–2 koulukiinteistöä nykyisten kolmen sijaan.

Kiuruveden kyläkouluja on remontoitu vuoden 2015 kuntotarkastusten mukaan noin 750 000 eurolla viimeksi kuluneen neljän vuoden aikana. Suunnitelman mukaisista korjauksista on vielä tekemättä Lahnajoen ja Rytkyn koulujen vesikattojen uusimiset ja Lahnajoen ikkunaremontti. Kiuruveden kaupungin vuoden takaisessa taloussuunnitelmassa vuosille 2020–2022 oli varattuna investointisummat näihin korjauksiin ja lisäksi määrärahat Kalliokylän ja Luupuveden koulujen liikennejärjestelyihin. Kaupungin hallitukselle 30.11. esitettävässä taloussuunnitelmassa vesikattoremontit on siirretty vuodelle 2023 ja muut edellä mainituista investoinneista on poistettu.

Kylien yhteistyöryhmä

Kommentoi