Mielipide: Vakuutuslääkärijärjestelmää parannettava – virtuaalilääkäritoiminta lopetettava

Vakuutuslääkäri ei aina näe potilastaan. Kuvituskuva

Antero Laukkanen

Keskustelin hiljattain Jyväskyläläisen Eliisan kanssa, joka kärsii synnynnäisestä selkävaivasta. Eliisa joutui taistelemaan työkyvyttömyyseläkkeensä puolesta lähes 20 vuotta, vaikka hänellä oli useampia lääkärintodistuksia, joissa hänet todettiin työkyvyttömäksi. Valitettavasti Eliisa ei ole ainoa, jolla on tällainen tarina. Moni kritisoi vakuutuslääkärien toimintaa – tyypillisessä tarinassa vakuutuslääkäri kumoaa työkyvyttömyyden hakijaa näkemättä. Tällainen virtuaalilääkäritoiminta johtaa monen kohdalla vuosien taisteluun, joka uuvuttaa, masentaa, ja johtaa lopulta pysyvään köyhyyteen.

Yksi keskeisimpiä ongelmia vakuutuslääkärijärjestelmässä on ollut ratkaisujen perustelujen puute. On vaikeaa hakea kumottavaksi päätöstä, jonka perustelut ovat puutteelliset. Tällä hetkellä eduskuntaan tulossa olevassa uudistuksessa tavoitteena on parantaa vakuutuslaitosten päätösten perusteluja ja korvausprosessien läpinäkyvyyttä. Lakeihin on tarkoitus kirjata vakuutuslääkärin kannanoton sisältöä koskevat säännökset. Viime vuonna hyväksytty tuomioistuimien oikeus saada puolueettomilta lääketieteen asiantuntijoilta lausuntoja paransi jo osaltaan kansalaisten oikeusturvaa, mutta myös tämä uudistus tarvitaan ehdottomasti.

Lausuntopalautteen perusteella lakiehdotus ei ole vielä riittävän selkeä perustelujen sisällön osalta. Perusteluihin tulee kirjata kaikki päätökseen vaikuttaneet tekijät ja mihin johtopäätöksiin niiden perusteella on päädytty. Päätöksen on oltava riittävän kattava, yksilöllinen ja ymmärrettävä. Tältä osin ehdotusta on tarkennettava. Myös siitä, milloin vakuutuslääkärin lausuntoa on pyydettävä, on säädettävä tarkemmin. Nyt ehdotettu muotoilu jättää liian paljon harkintavaltaa vakuutuslaitoksille.

Näiden uudistusten jälkeenkin järjestelmään jää vielä korjattavaa. Lakiin tulee säätää mahdollisuus erikoislääkärin käyttöön tapauskohtaisesti. Erityisesti tätä tarvittaisiin harvinaisten sairauksien kohdalla. Lääkäreille tulisi myös antaa koulutusta vakuutuslääketieteestä, sosiaaliturvasta ja lääkärilausuntojen antamisesta. Lisäksi sähköisen B-lausunto tulisi saada laajemmin käyttöön, jopa sen pakollisuutta tulisi harkita, sillä se ohjaa laadukkaampiin lausuntoihin, nopeuttaa tiedon kulkua eri tahojen välillä, turvaa hakijoiden oikeuksia ja nopeuttaa prosesseja. Tärkeää olisi myös prosessien nopeuttaminen silloin kun joudutaan muutoksenhakuun ja vakuutusoikeuden prosesseihin.

Hallitukselle on annettava kiitosta asiaan tarttumisesta. Kansalaisten oikeusturvan kannalta on keskeistä, että uudistus viedään nyt loppuun saakka.

kansanedustaja (kd), Lakivaliokunnan jäsen

Keskustelu