Pääkirjoitus | Otit juuri velkaa 3 582 euroa

Kunnissa voidaan nyt iloita valtion rahankäytöstä, jossa alijäämät muuttuvat ylijäämiksi, kun valtio tuo helikopterirahaa kuntiin. Näin kävi muun muassa Iisalmessa, jossa miinus muuttui miljoonaluokan ylijäämään.

Kuntaraha ei ole kuitenkaan ilmaista. Sen takana on valtio, joka ottaa nettovelkaa tänä vuonna Valtiokonttorin mukaan 19,7 miljardia euroa. Se on noin 3 582 euroa jokaista suomalaista kohti tänä vuonna. Jos summa muutetaan vielä kuukausitasolle, niin jokainen suomalainen otti lisävelkaa 298,5 euroa kuukaudessa tänä vuonna. Jo nyt jokaisella suomalaisella on valtion velkaa 22 244 euroa. Kokonaisuutena velka oli lokakuun lopussa 123,3 miljardia euroa.

Teoriassa voidaan ajatella, että valtioiden ei tarvitse maksaa velkojaan takaisin. Vanhaa velkaa voidaan hoitaa uudella ja jos talous kasvaa, velkamäärä pienenee suhteellisesti. Näkemys perustuu kuitenkin siihen, että rahoituslaitokset voivat edes periaatteessa luottaa siihen, että valtio voisi maksaa lainansa takaisin.

Toisin sanoen järjestelmä perustuu luottamukseen. Kun lainamäärä kasvaa, saattaa valtio menettää rahoittajien luottamuksen ja velkojen korot nousevat. Näin kävi vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin laineissa mm. Kreikalle. Seuraukset olivat hyvin tuhoisat, ja Kreikka toipuu yhä talouskriisistä. Kaikkinensa kansainväliset tuet Kreikalle (250 miljardia vuonna 2018) ovat olleet yli kaksinkertaiset verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltain Marshall-apuun (120 miljardia) Euroopalle sotien jälkeen.

Kuntien ja yritysten tukeminen on tärkeää vaikeina korona-aikoina. Samalla hallitus on halunnut välttää 1990-luvun laman virheet, joita tehtiin kun säästettiin vääristä paikoista.

Silti lukujen valossa velanotto näyttää tällä hetkellä massiiviselta.

kari.angeria@iisalmensanomat.fi

Juttua on muutettu 18.11. klo 17.14. muuttamalla arviolta 6 miljoonan ylijäämä miljoona luokan ylijäämäksi.