Mielipide: Ylä-Savon lasten ja nuorten huumeidenkäyttö huolestuttaa – "Mielestämme nyt olisi kaikkien lasten ja nuorten vanhempien sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten aika herätä tähän ongelmaan", kirjoittavat Kati Miinalainen ja Marju Rytkönen

Ongelmaan pitäisi nyt herätä tosissaan, sanovat kirjoittajat. Matias Honkamaa

Kati Miinalainen

Luimme Ylä-Savon kuntayhtymän sivuilla olevan uutisen, jossa puhuttiin lasten ja nuorten huumausaineiden ja lääkkeiden huolestuttavasta kasvusta. Itä-Suomen poliisilaitoksen Ankkuri-toiminta on nostanut aiheen esille. Ankkuri-toiminnan mukaan lapset ja nuoret käyttävät entistä kovempia huumausaineita muun muassa amfetamiinia. Nuuskan käyttö on myös reilussa nousussa. Ongelma on ollut jo tiedossa, mutta nykyisin käyttöä on havaittu jopa alakouluikäisten keskuudessa.

Mielestämme nyt olisi kaikkien lasten ja nuorten vanhempien sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten aika herätä tähän ongelmaan. Olisi tärkeää järjestää vanhemmille keskusteluhetkiä tai vanhempainiltoja, joihin olisi mahdollista saada päihteiden asiantuntija tai kokemusasiantuntija kertomaan huumeiden ja nuuskan käytön tunnistamisesta ja sen seurauksista. Koululla on suuri merkitys valistustyössä ja tietoiskujen järjestämisessä lapsille ja nuorille jo varhain, myös alakouluikäisille koululaisille.

Vanhemmille olisi hyvä antaa enemmän tietoa huumeista sekä niiden käytön tunnistamisesta. Yleinen mielikuva kannabiksen käytöstä on nykyään myönteinen ja usein kannabista pidetään lääkeaineena. Mielestämme tämä mielikuva on väärä, koska kannabis luokitellaan huumeeksi ja sen käytöllä on huumaava vaikutus. Sen on todettu aiheuttavan myös suurta riippuvuutta.

Kannabikselle ominaista on sen imelä haju, jonka voi tunnistaa vaatteista. Vanhempien olisi syytä kiinnittää huomiota lapsen muuttuneeseen käytökseen. Esimerkiksi lisääntynyt puheliaisuus ja hilpeys tai vetäytyminen ja sisäänpäin kääntyminen voivat olla merkkejä kannabiksen käytöstä. Kannabiksen käyttöön voivat liittyä myös lisääntyneet haasteet elämässä muun muassa rahaongelmat, varastelu, kannabiksen myyminen tai jopa itsensä myyminen.

Huumeiden ja nuuskan saaminen on tänä päivänä helppoa puhelimeen ladattavien sovellusten avulla. Muun muassa eräs sovellus tarjoaa ensimmäisen kokeilun ilmaiseksi.

Vanhempien tulisi seurata lasten ja nuorten internetin ja puhelimen käyttöä ja tarvittaessa hankkia hallintasovelluksia, joilla estää tietyille sivustoille pääsy.

Ongelma on ollut jo tiedossa, mutta nykyisin käyttöä on havaittu jopa alakouluikäisten keskuudessa.

Sovellusten käyttöä on myös mahdollista rajata. Monella vanhemmalla on huoli, voiko hän tarkastaa lapsensa puhelinta. Lapsenhuoltolaissa määritellään vanhemman olevan vastuussa lapsen kehityksestä, huolenpidosta, valvonnasta ja turvallisuudesta. Lapsen puhelinta eivät saa tutkia ilman lupaa muut kuin lapsen vanhemmat. Lapsen ollessa alle 15-vuotias voi vanhempi asentaa lapsensa puhelimeen seurantaohjelman ilman lapsen lupaa.

Tällä mielipidekirjoituksella on tarkoitus herättää vanhempia yhä lisääntyvän ongelman tiimoilta ja tekemään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Lisäämällä resursseja valistustyöhön, pystytään ennaltaehkäisemään huumeongelmien syvenemistä Ylä-Savossa.

Sosionomiopiskelijat

Keskustelu