Mielipide: Maaseutu koulujen lakkautuksilla saatava säästö on vain reilut 150 000 euroa – säilyttämisellä vältetään yli kahden miljoonan euron investoinnit

Luupuveden uusittu koulu otettiin käyttöön noin kolme ja puoli vuotta sitten. Nyt sitä ja kolmea muutakin Kiuruveden maaseutukoulua suunnitellaan lakkautettavaksi vuoteen 2025 mennessä. Jani Haanketo

Markku Siponen

Maanantaina 19.10. julkaistuun varjobudjettiimme liittyen, on toistaiseksi esitetty vain yksi epäkohta: Vertailulaskelmana ei olisi tullut käyttää Perlaconin ja talouden tasapainottamisryhmän esittämää 720 oppilaan koulua vaan se olisi pitänyt toimestamme ensin oikaista vastaamaan oppilasennusteita (670 oppilasta).

Itse laskelmassa Tommi Tikka on aivan oikeassa. On kuitenkin tässä kohtaa hyvä muistaa, että varjobudjetissa osoitimme, että Perlaconin laskelmissa siivouskulut (117 000 €) on säästetty kahteen kertaan ja tämä virhe pienentää Perlaconin laskelman ja varjobudjetin eroa entisestään lähes 90 000 eurolla. Tätä väitettämme ei ole toistaiseksi kumottu, joten voinemme olettaa sen pitävän paikkaansa ja jo yksin tämä summa riittää lähes kattamaan Tikan esittämän 100 000 euron lisäkustannuseron. Täten voimme edelleen osoittaa, että kyläkoulujen lakkautuksilla saatava säästö on vain hieman reilut 150 000 €. Lisäksi varjobudjettimme osoitti, että kyläkoulujen säilyttämisellä vältetään yli miljoonan euron alaskirjaukset ja yli 2 miljoonan euron investoinnit kyläkoululaisten uusiin tiloihin.

Varjobudjetissa todellakin esitimme oppilaaksiottoalueiden tarkastelua, koska nykyisiin alueisiin liittyy epäkohtia, joissa esimerkiksi alle 5 km päästä kyläkoulusta oppilaita kuljetetaan yli 10 km päähän Nivan kouluun. Tämä johtuu siitä, että kun aiemmin kouluja on lakkautettu, lakkautettujen koulujen oppilaaksiottoalueita on kaavamaisesti liitetty Nivan kouluun. Edellä Tikankin luvut osoittavat, että jokainen oppilaspaikka uudessa yhtenäiskoulussa maksaa 19 200 € ja tästäkin syystä nykyisiä remontoituja kyläkouluja kannattaa hyödyntää tehokkaammin. Oppilaaksiottoalueiden järkevällä päivittämisellä pystymme osaltaan tukemaan kyläkoulujen elinvoimaisuutta ja kustannustehokkuutta.

Talouden tasapainottamisryhmän tehtävänä on ollut löytää rakenteellisia säästöjä. Varjobudjetissa osoitimme, että Perlaconin laskelmien säästöistä (750 000 €) yli 300 000 euroa perustuu vääriin lähtötietoihin tai virheisiin. Tämä muodostuu edellä mainituista siivouskustannuksista, osittaisista kaksinkertaisista poistoista sekä Luupuveden koulun ja energiasäästöhankkeiden poistuvista leasing-maksuista. Odotimme, että talouden tasapainottamisryhmä ja Perlacon osoittavat laskelmamme vääriksi tai myöntävät virheensä. Kumpaakaan näistä ei ole toistaiseksi tapahtunut, mutta maanantain 26.10 kaupungin hallituksen kokoukseen on Perlaconilta tulossa jälleen uudet lisälaskelmat.

Kylien yhteistyöryhmä

Keskustelu