Mielipide: Luvut vertailukelpoisiksi – 50 oppilaan ero vääristää esitysten keskinäistä vertailua

Kiuruveden maaseutukoulujen kuluista on erilaisia laskelmia. Jani Haanketo

Tommi Tikka

Kylien yhteistyöryhmän varjobudjetissa esitetään kaikkien kyläkoulujen säilyttämistä ja uuden 520 oppilaan yhtenäiskoulun rakentamista. Varjobudjetti on laadittu noin 670 oppilaalla, kun taas talouden tasapainotusryhmän laskelma on laadittu 720 oppilaalla. Laskelmat eivät ole erilaisten lähtöolettamien vuoksi suoraan vertailukelpoisia. Tässä kirjoituksessa käyn läpi tämän eron vaikutusta kiinteistön kustannuksiin ja säästöihin. Pienempi oppilasmäärä (50 oppilasta) tuo hyvin suurella todennäköisyydellä kustannussäästöjä myös henkilökunnan osalta tasapainotusryhmän esitykseen. Tätä ei kuitenkaan huomioida tässä laskelmassa ollenkaan.

Talouden tasapainotusryhmä käytti siis laskennallisena kouluyksikön kokona 720 oppilaan koulua. Yhdessä Perlacon Oy:n (nyk. FCG Oy) kanssa tehdyn ja esitetyn kouluverkkoesityksen mukaan kustannussäästö tämän kokoisella koululla on noin 750 000 €. Varjobudjetissa samainen laskelma 670 oppilaalla tuottaa noin 600 000 euron säästön. Tämä laskelma on tehty kyläkoulujen 150 oppilaan ja yhtenäiskoulun 520 oppilaan luvuilla. On huomattava, että kyläkoulujen oppilasmäärässä, 150 oppilasta, on mukana noin 20 oppilasta nykyisen Nivan koulun oppilaaksiottoalueelta.

Tasapainotusryhmän esitys ja varjobudjetin laskelma puhuvat siten erikokoisista oppilasjoukoista. Tämä 50 oppilaan ero vääristää esitysten keskinäistä vertailua – tekee sen suorastaan mahdottomaksi.

Esitän seuraavassa kiinteistöön liittyviä laskelmia, jotka syntyisivät varjobudjetin käyttämän pienemmän oppilasjoukon oletuksella. Laskelmien pohjana käytetään tasapainotusryhmän esityksessä käytettyjä lukuja:

- rakennettava tila 8 m2/oppilas

- rakentaminen 2400 €/m2

- käyttökustannus 103,26 €/m2

- rahoituskustannus 1 %

Edellä kuvatuin luvuin 670 oppilaan (siis 50 oppilasta tasapainotusryhmän esitystä pienemmän) yhtenäiskoulun investointi olisi 960 000 euroa laskelmassa ollutta halvempi. Halvempi investointi pienentäisi 20 vuoden poisto-ohjelmalla vuosipoistoa 48 000 €. Tämä summa näkyy suoraan vuosittaisena kustannussäästönä. Kiinteistön käyttökustannukset olisivat 670 oppilaan yhtenäiskoulussa noin 40 000 euroa edullisemmat kuin 720 oppilaan koulussa. Edullisemman investoinnin rahoituskustannukset pienenisivät vuositasolla noin 10 000 €.

Kulujen laskeminen varjobudjetin käyttämällä pienemmällä oppilasmäärällä lisää tasapainotusryhmän arvioimia säästöjä noin 100 000 €.

Laskelmien uskottavuuden näkökulmasta vertailukelpoisuus on ensiarvoisen tärkeä asia. Edellä kuvattujen korjausten jälkeen 670 oppilaan yhtenäiskoulu tuottaisi säästöä nykyiseen tilanteeseen verrattuna noin 850 000 euroa. Säästöjen ero talouden tasapainotusryhmän esityksen ja varjobudjetin laskelman välillä kohoaa reiluun 250 000 euroon ilman mahdollisia henkilömitoituksen mahdollistamia kustannussäästöjä.

Näinkin esitetyillä luvuilla voi laskea – ja ennen kaikkea laskelmia vertailla!

Kiuruveden kaupungin talouden tasapainotusryhmän jäsen

Keskustelu