Mielipide: Lasketaan henkilöstön sivukuluja, arvonlisäveroa ja tuloveroa – Nostetaan kotitalousvähennystä

Yleensä kotimainen omistaja tuntee kaikki työntekijänsä ja on itse mukana yrityksen arjessa. Katja Juurikko

Janne Lehtonen

Hallitus valmistelee paraikaa kotimaisen omistajuuden ohjelmaa. Työ on erittäin tärkeä.

Miten kotimainen omistajuus eroaa ulkomaisesta? Kotimaisella omistajuudella on kasvot eikä se lähtökohtaisesti tavoittele pikavoittoja. Yleensä omistaja tuntee kaikki työntekijänsä ja on itse mukana yrityksen arjessa.

Kotimainen omistaja tuntee vastuunsa henkilöstöään ja yhteiskuntaa kohtaan. Suomalainen yritys on harvoin halvin toimija edes kotimarkkinassaan. On siis panostettava innovointiin ja osaavaan henkilöstöön. Varsinkin pk-yrityksen ainoa oikea pääoma on osaava ja innovatiivinen henkilöstö.

Usean yrityksen arkeen kuuluu liiketoiminnan syklisyys tai tasapainoilu hetkittäisen ja pysyvän liikevaihdon kasvun kanssa. Halu työllistää lisää ihmisiä on monessa yrityksessä kova, mutta siitä seuraava pysyvien kustannuksien nousu pelottaa.

Tämän takia olisi äärimmäisen tärkeää, että asioista voitaisiin työpaikalla keskenään sopia. Miksi joku ulkopuolinen tuntisi yrityksen tilanteen siellä työskenteleviä paremmin?

Jotta kotimainen omistajuus ja yrittäjyys olisi houkuttelevaa, tarvitaan toimia yritysten ja talouden toimintaedellytysten parantamiseksi.

Ehdotan seuraavia toimenpiteitä:

Ensiksi henkilöstön sivukuluja pitää laskea, jotta yritykset voisivat kasvaa ja työllistää. Jos sivukuluja laskettaisiin, esimerkiksi oma yritykseni voisi palkata lisää ja vahvistaa kilpailukykyään.

Olen laskenut yritykseni Mellano Oy:n esimerkin kautta, että tiputtamalla sivukuluja 11 prosenttia, valtio saisi 20 prosenttia lisää veroja palkkatulojen kautta ja toisaalta säästäisi työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia vielä enemmän. Lisäksi muutoksella olisi valtavat vaikutukset työttömyyden aiheuttamiin inhimillisiin kustannuksiin.

Toiseksi pitää laskea kohdistetusti arvonlisäveroa kotimaisen kysynnän lisäämiseksi. Alv-kantaa voisi kaikkinensa laskea. Tätä kautta voitaisiin elvyttää kotimaista kulutusta.

Kolmanneksi pitää laskea tuloveroja. Tällä tuettaisiin työssä käymisen mielekkyyttä ja kansalaisten ostovoimaa.

Neljänneksi nostaisin kotitalousvähennyksen samaan tasoon Ruotsin kanssa (9 000 euroa vuodessa). Olen laskenut vaikutuksen auki oman yrityksen lukujen osalta. Koko maahan suhteutettuna tällä saataisiin 10 prosenttia lisää työpaikkoja. Lisäksi yhteiskunta säästäisi sekä rahallisissa että inhimillisissä työttömyyden hoitokuluissa.

Mellano Oy, toimitusjohtaja ja omistaja

Keskustelu