Mielipide: Laajemmalla näkökulmalla: Tämä edellyttää strategiaa muualta tänne muuttavien perheiden sijoittamiseksi ja myös näiden lasten koulutuksen järjestämiseksi

Haluavatko työn perässä maahamme muuttavat lapsensa maaseutukouluun vai taajamakouluun? Jani Haanketo

Kari Luostarinen

Kiuruvedellä ja Iisalmessa on käyty keskustelua perusopetuksen järjestelyistä. Vastakkain näyttävät jälleen olevan karrikoidusti joko maaseudun kyläkoulut tai taajamien yksi suurempi yhteiskoulu. Itse ajattelen, ettei perusopetuksen säilymistä maaseutumaisissa kaupungeissa kolmoskehän ja kasvukeskusten ulkopuolella voida arvostaa vain keskittämispolitiikan keinoin. Yksi suuri kouluyksikkö ja pitkät koulumatkat ovat kannanotto tilastotieteen puolesta ja tapa toteuttaa ennakoitua kehitystä vain yhdestä näkökulmasta. Onko se harkittua ennakoitua sopeutumista alueen heikkenevään kantokykyyn ja ylevää vastuunkantoa ennen lopullista antautumista? Tilastoja luettaessa ja arvioitaessa tulisi huomioida, että tutkija näkee vain todennäköisen kehityksen peilaten sitä alueen aiempaan kehitykseen. Mitään alueen omia kehittämistoimia tai vaikkapa elinkeinoelämän vaateita tässä tilastoinnissa ei juurikaan huomioida. Mikäli tulevaisuutta perusopetuksen ja kouluinvestointien osalta heikon syntyvyyden valossa verrattaisiin vaikkapa teollisuuden henkilöstötarpeisiin samoilla alueilla, pitäisikö tuotannollisia investointeja hillitä tai siirtää muualle, koska vuosikymmenten päästä täällä ei tilastojen mukaan olisi tuotannon tekijöitä? No ei missään tapauksessa! Syntyvien vähenevää määrää täällä tai ylipäätään koko maassa ei pidä tuijottaa yksisilmäisesti. Tilanne korjautuu työperäisellä maahanmuutolla, josta on jo kokemusta myös Ylä-Savossa. Kun nyt pohdimme koulutusstrategiaamme täällä vientiyritysten valtaamassa Iisalmessa, pitäisi meidän jo pelkästään elinkeinoelämämme säilymisen kannalta pohtia toimintaympäristössämme ratkaisuja, jotka turvaavat osaavan henkilöstön kasvavan tarpeen. Tämä edellyttää strategiaa muualta tänne muuttavien perheiden sijoittamiseksi ja myös näiden lasten koulutuksen järjestämiseksi. Joku elinkeinopuolella voisi laskelmoida, mitä tämä numeroina pitemmässä juoksussa tarkoittaisi. On kokonaan kuntapäättäjiemme käsissä näkevätkö he muun muassa välttämättömän tulijavirran kannalta houkuttelevammaksi perusopetuksen tyyssijaksi yhden suuren vai useamman pienen yksikön muodostamisen. Vallitsevat koronaolosuhteet ovat lisänneet maaseutumaisten ja ruuhkattomien ympäristöjen arvostusta ja kysyntää. Tällaistakin trendiä on hyvä tarkkailla ja toteuttaa kauaksi tulevaisuuteen suuntautuvat kouluinvestoinnit laadukkaina ja kysynnän mukaisina huomioiden myös tilaratkaisujen tilanteen mukaisen jouston, seutuyhteistyön ja alueen monipuolisen markkinointimahdollisuuden myös maineikkaan perusopetuksen osalta.

Keskustelu