Mielipide: Säilyykö Iisalmen maine perusopetuksen ykköskaupunkina?

Panostetaanko vähenevien oppilaiden Iisalmessa rakennuksiin vai opetukseen? Anni Nieminen

Iisalmen Sanomat päätti luopua ”kyläkoulu” sanan käytöstä. Päätös on oikeudenmukainen, sillä sanana kyläkoulu on jo itsessään vähättelevä eli vahvasti arvolatautunut. Iisalmen Sanomat totesi myös lehtenä puolustavansa syrjäseutuja ja maaseutua. Sekin linjaus on erinomainen, sillä ihmisillä on oikeus tulevaisuuteen asuinpaikasta riippumatta.

Mutta eihän nyt käy niin, että on maaseudun puolesta taistelevia hyviä poliitikkoja ja sitten niitä pahoja, jotka vastustavat maaseudun kehitystä?

Kysymys on aiheellinen, sillä esimerkiksi iisalmelaiset keskustan kunnallispoliitikot ovat alkaneet kirjoitella kevään kunnallisvaalien lähestyessä toistuvasti koulujuttuja. Se, että niissä on esiintynyt virheellisiä väittämiä ja se, että niissä ei sanallakaan mainita vahvasti pienenevistä ikäluokista, on ilmeisesti tarkoituksella sivuseikka. Onko tarkoituskin synnyttää mielikuva hyvistä valtuutetuista, jotka puolustavat syrjäseutuja ja maaseutua?

Viranhaltijat ovat kylläkin joutuneet jutuissa esitettyjä väitteitä oikaisemaan. Syytä onkin, sillä syntyvyysluvut Iisalmessa eivät puolla koulujen rakentamista muutaman kilometrin välein, käytettiinpä niistä mitä nimitystä hyvänsä.

Kuntaliitto on ennusteissaan todennut (https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2019/miten-vaestonmuutos-vaikuttaa-oman-kuntasi-kustannuksiin-vaestonmuutos-uhka), että Iisalmessa joudutaan vähentämään alle 18-vuotiaiden palvelukuluja kymmenen vuoden kuluttua 11 miljoonalla eurolla. Syynä on väestörakenteen muutos. Sen sijaan tarvitsemme yli 65-vuotiaiden palvelukuluihin (ikäihmisten palvelut, kotihoito, kotisairaanhoito, erikoissairaanhoito, palveluasuminen) 26 miljoonaa euroa enemmän samasta syystä eli väestörakenteen merkittävästä muutoksesta. Vaikka nämä ennusteet eivät täysin toteutuisikaan, niin suunta on selvä: kouluihin – siis rakennuksiin – vähemmän rahaa ja vanhustenhoitoon rutkasti enemmän. Opetuksen määrästä ja laadusta emme tingi! Koulu- ja vanhustenhuoltoasioita ei mitenkään voida käsitellä eri aikoina ja erillisinä.

Iisalmessa on tapahtunut merkittävä lasku syntyvyydessä vuodesta 2016 lähtien. Vuonna 2016 syntyi vielä 211 iisalmelaista, mutta seuraavana vuonna 184 lasta. Syntyvyys on neljä vuotta peräkkäin alentunut lähes kahdellakymmenellä lapsella vuodessa. Tänä vuonna ennustetaan syntyvän vain 135 lasta. Kai näihin lukuihin on pakko reagoida!

Iisalmessa aloittaa parhaillaan ensimmäisellä luokalla 240 lasta. Aleneva syntyvyys tarkoittaa pelkästään alakouluikäisissä (1–6 -vuotiaat) oppilasmäärän putoamista 350 oppilaalla jo vuoteen 2027 mennessä ja lähes 600 lapsella 15 vuoden kuluessa. Muutamien pienten koulujen oppilaaksi ottoalueella on syntynyt vain muutama lapsi kuluvana lukuvuonna. Uudet luvut on ehdottomasti otettava huomioon koulu- ja muita investointeja tehtäessä, varsinkin kun kuluvan vuoden ja ensivuoden tilinpäätöksien ennustetaan olevan selvästi alijäämäisiä.

Meidän allekirjoittaneiden mielestä Iisalmen etu, eli lähes puoli vuotta pitempi perusopetus kuin muualla maassa keskimäärin, on säilytettävä. Useisiin kouluihin ja sitä kautta nouseviin käyttökustannuksiin ei todella Iisalmessa kannata investoida. Ei myöskään ole järkeä oppilaaksi ottoalueita muuttamalla alkaa kuljettamaan lapsia keskustan alueelta pieniin kouluihin vain sen takia, että oppilasmäärä saataisiin jollain keinoin täyttymään. Tuskinpa perheet tähän edes suostuisivat. Opetuksen laatu ja laajuus ratkaisevat valinnat.

Mansikkaniemen uuden koulun on tarkoitus tarjota nykyaikaiset ja laadukkaat opetustilat sekä monipuolista opetusta kaikille lähialueen lapsille. Emme näe yllä mainittujen tosiasiatietojen perusteella mitään syytä rakentaa Mansikkaniemen koulun lähelle uusia kouluja tai peruskorjata jo olemassa olevia. Nousevat käyttökulut rakennuksista olisivat tietenkin poissa opetuksesta ja ikäihmisten palveluista. Kysymys ei siis ole maaseudun puolesta tai vastaan olemisesta, vaan tosiasioista ja vastuullisuudesta.

Iisalmen kokoomuksen valtuustoryhmä:

Pekka Taipale

Markku Eestilä

Markku Rönkkö

Kari Riihola

Kirsi Niva

Antti Sarvela

Pertti Pitkänen

Markku Rautio

Seppo Halonen

Susanna Kartimo-Kröger

Niilo-Kustaa Malmivaara

Heli Pironetti

Keskustelu