Iisalmen kaupungin koulukuljetukset toimivat sujuvasti hyvässä yhteistyössä osaavien liikennöitsijöiden ja huoltajien kanssa

Koulutaksi hakee oppilaan koulukyydillä Iisalmen Runnin kouluun. Riitta Kumpulainen

Haluamme tarkentaa kaupunginvaltuutettujen (Karhu, Partanen, Piippo ja Rönkkö) mielipidekirjoituksen (IS 8.9.2020) koulukuljetuksiin liittyviä asioita.

Iisalmen kaupungilla on alkaneella lukukaudella noin 700 kuljetusoppilasta, mikä vastaan noin 30 prosenttia kaikista perusopetuksen oppilaista. Koulukuljetukset suuntautuvat kahdeksaan eri esiopetuspaikkaan ja 11 kouluun, näistä yhden koulun opetus on jakautunut kolmeen eri väistötilaan. Koulukuljetuksia on lukuvuoden aikana noin 267 900 kappaletta.

Koulukuljetusten suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä on monia. Eri opetuspaikoissa opetus alkaa ja loppuu eri aikoihin. Lisäksi muutoksia tulee lukuvuoden aikana esimerkiksi osoitemuutoksista tai luokkaryhmävaihdoksista johtuen, valinnaisaineiden vuoksi tai oppilashuollollisista syistä. Näiden muutosten integrointi jo hyvin vauhtiin päässeissä suunnitelmissa ja toteutuksissa voi osoittautua joskus haasteelliseksi. Yhden oppilaan muutostarve saattaa aiheuttaa suunnitelman päivitystä usean muun oppilaan kohdalle.

Avoimen joukkoliikenteen käyttö on ensisijainen kuljetusmuoto, jota täydennetään kouluautokuljetuksin niillä alueilla ja suunnilla, joilla avointa joukkoliikennettä ei ole saatavilla. Täydentävä kouluautokuljetus suunnitellaan, mitoitetaan, reititetään ja aikataulutetaan syntyneen tarpeen mukaan ja näissä kuljetuksissa ovat mukana oppilaat, joille kuuluu koulukuljetusetuus Iisalmen kaupungin kuljetusetuuden myöntämisen perusteiden ja periaatteiden mukaan.

Oppilaiden koulumatka suorinta reittiä Iisalmessa vaihtelee hieman yli kolmesta kilometristä jopa yli 35 kilometriin. Tästä syystä kuljetusoppilaiden koulumatkojen kesto ja pituus ei ole verrannollinen siihen, että ajettaisiin pelkästään suorinta reittiä kotoa koululle.

Iisalmen kaupunki noudattaa koulukuljetusten järjestämisessä perusopetuslakia, jonka mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että oppilaan lähtiessä aamulla kotioveltaan, aloitetaan koulumatkaan käytetyn ajan laskeminen ja ajan laskeminen aamun osalta pysäytetään, kun oppilaan ensimmäinen oppitunti alkaa. Kello käynnistetään uudelleen viimeisen oppitunnin päätyttyä ja pysäytetään päivän osalta oppilaan saavuttua kotiovelle. Nämä käytetyt ajat lasketaan yhteen. Kaupunginvaltuutettujen kirjoituksessa kerrottiin matka-aikojen ylittyvän toistuvasti. Kaupungin tietoon on kuitenkin tullut vain yksittäistapauksia, jotka on pyritty hoitamaan kuntoon mahdollisimman pikaisesti.

Kaiken kaikkiaan koulukuljetusten tuottaminen on asiakaspalvelutapahtumamäärältään suuri ja suuressa määrässä on mahdollisuus syntyä joitakin epäonnistumisia, joista voi koitua tyytymättömyyden tunnetta oppilaalle tai huoltajille. Kuluvan syksyn aikana tyytymättömien asiakaskokemusten määrä on saamamme käsityksen mukaan pieni. Käsitys pohjautuu saatuihin suoriin palautteisiin ja yhteydenottoihin sekä sopimusliikennöitsijöiltä tulleisiin tietoihin.

Kaiken kaikkiaan Iisalmen kaupungin näkökulmasta koulukuljetukset toimivat sujuvasti hyvässä yhteistyössä osaavien liikennöitsijöiden ja huoltajien kanssa. Mikäli huoltajat ovat tyytymättömiä kuljetusjärjestelyihin, tulee tästä ilmoittaa välittömästi omalle koululle tai kaupungin hankinta- ja logistiikka-asiantuntijalle, jotka selvittävät asiaa yhteistyössä kodin ja liikennöitsijän kanssa. Mahdollisiin epäkohtiin on mahdoton puuttua, mikäli niistä ei olla suoraan yhteydessä kaupungin asiantuntijoihin.

Lassi Väänänen, hankinta- ja logistiikka-asiantuntija, Iisalmen kaupunki

Eeva Suomalainen, talousjohtaja, vastuualueen päällikkö (hankinnat, logistiikka ja koulukuljetukset)

Keskustelu