Pääkirjoitus 50 vuoden takaa: oma perhe ei enää voinut huoltaa vanhuksia – tarvittiin muutosta sosiaalityöhon

Iisalmen Sanomien pääkirjoitus sunnuntaina 4.10.1970 käsitteli vanhusten toimeentuloa.

Erilaisia eläkkeitä nauttivia oli väkiluvultaan 4,6 miljoonaisessa Suomessa tuolloin 685 402.

Työeläkelaki oli astunut voimaan vuonna 1962. Eläketurva oli pääkirjoittajan mukaan laajapohjainen, mutta sen sisältö vaikeaselkoinen. Usein avuksi tarvittiin "kirjanoppinut" luotsi.

Seurakuntien diakoniatyötä ehdotettiin yhdeksi väyläksi tiedon välittämiseen, koska diakonien ja diakonissojen sairaus- ja huoltotapauksista suurin osa koski vanhuksia.

Rakennemuutoksen seurauksena 1960- ja 1970-luvuilla vanhushuollon palveluiden tarve kasvoi, koska vanhuksia ei voitu enää hoitaa oman perheen voimin. Hyvinvointivaltioprojekti vaikutti voimakkaasti gerontologisen sosiaalityön muotoutumiseen 1960-luvulta alkaen.

Samalla nähtiin, että vanhusväestönkin piti osallistua taloudelliseen kasvuun palveluja käyttämällä ja kuluttamalla.

Iisalmen Sanomat julkaisee kerran viikossa pääkirjoituksen 50 vuoden takaa. Valitsemme kultakin viikolta kiinnostavimman pääkirjoituksen.

Keskustelu