Lähitulevaisuudessa tarvitaan rakennemuutoksia ja yksi Savon maakunta

Yksi Savon maakunta mahdollistaisi palvelut paremmin. Päivi Virta-Salo

Valtioneuvosto on lähettänyt 15.6. 2020 lausuntokierrokselle valmistellun sote mallin, jossa tässä vaiheessa sote-maakunnan tehtäviksi siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi.

Varsinkin Etelä-Savon eteläisissä osissa on suuri huoli maakunnan hajottamisesta, koska itäinen Savo on ilmaissut tahtotilansa yksituumaisesti siirtyä osaksi Pohjois- Savoa.

Ei Etelä-Savon maakuntaa tarvitse hajottaa vaan Etelä- ja Pohjois- Savosta muodostetaan yksi Savon maakunta, jolla on mahdollisuudet vastata tulevaisuudessa kansalaisten palveluista yhdenvertaisesti, puhutaan niistä leveämmistä harteista.

Hallintorakenteet eivät ole olemassa niiden itsensä vuoksi vaan kansalaisten palvelujen turvaamiseksi.

Koronan jälkeinen aika kasvaneen valtionvelan takaisinmaksussa vaatii sen, että lähitulevaisuudessa tarvitaan rakennemuutoksia ja yksi sellainen on maakuntiin liittyvä hallintouudistus, jossa maakunnille siirtyy lisää kansalaisten palveluihin liittyviä tehtäviä. Maakuntien määrää ja tehtäviä joudutaan väistämättä tarkastelemaan uudessa valossa, mieluummin aiemmin kuin liian myöhään.

Ei liene minkään poliittisen puolueen edunmukaista pitää kiinni entisistä rakenteista ”terrierimäisellä lahjeotteella” vaan pitää olla selkeä näkymä tulevaisuus- ja tilannekuvasta.

Perusteluja yhden Savon maakunnan puolesta löytyy esimerkiksi https://www.adressit.com/yksi_savon_maakunta-sivulta, jossa voi allekirjoittaa adressin, mikäli haluaa vaikuttaa kansalaismielipiteeseen asian puolesta.

Varsin nopeassa tahdissa Yksi Savon maakunta -fb-sivu on kerännyt jo yli 1600 kaveria ympäri molempia nykyisiä Savon maakuntia.

Vetoan niihin tahoihin, jotka antavat lausuntoaan valtioneuvostolle, ottamaan huomioon lausunnossaan myös yhden Savon maakunnan mahdollisuudet tuottaa kansalaisilleen tasapuolisesti lain määräämät palvelut.

Jukka Nokelainen

Yksi Savon maakunta -adressin allekirjoittaja

Keskustelu