Miksi toinen lukiolainen ei saa kurssimerkintää omasta aktiivisuudestaan, toisen sen saadessa?

Kiuruveden nuorisovaltuusto teki aloitteen koirapuiston saamiseksi Kiuruvedelle vuonna 2017. Kuvassa Heidi Laaksorinne, Laura Kärkkäinen, Elinamari Kaurala, Marjo Partanen, Helena Agonen, Antti-koira, Tuomo Sallinen, Sari Tikkanen ja Jarmo Muiniekka Emilia Parviainen

Lukiossa kurssisuorituksia myönnetään monenlaisesta toiminnasta, aina matematiikankurssista opiskelijakuntatoiminnan kursseihin. Itä-Suomen alueella monessa lukiossa onkin kurssimerkinnän voinut saada myös lukion ulkopuolisesta toiminnasta, kuten nuorisovaltuustossa, Lukiolaisten liitossa tai muissa järjestöissä toimimisesta. Tällä hetkellä Itä-Suomen nuoret ovat kuitenkin meidän harmiksemme tämän asian suhteen eriarvoisessa asemassa keskenään, sillä tähän ei ole valitettavasti mahdollisuutta kaikissa alueemme lukioissa. Minkä takia näin on? Nuorisovaltuusto- ja yhdistystoiminta tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, kokouskäytänteisiin ja moniin muihin hyödyllisiin taitoihin. Miksi emme siis haluaisi kannustaa nuoria kaikkialla lähtemään tällaiseen toimintaan mukaan myöntämällä siitä kurssin?

Nuorisovaltuusto- ja järjestötoiminnasta tulisi saada kurssi jokaisessa Itä-Suomen lukiossa.

Kurssin saamiseksi toiminnasta tulisi esittää todistus, josta ilmenee opiskelijan toimineen järjestössä tai nuorisovaltuustossa vähintään 38 tunnin, eli lukiokurssin vähimmäismääritelmän, edestä. Nämä 38 tuntia voivatkin sisältää muun muassa tapahtumien järjestämistä, aloitteiden kirjoittamista, kokoustamista ja muuta vaikuttamistoimintaa. Todistuksen näistä kertyneistä tunneista kirjoittaa ryhmän puheenjohtaja tai sen toiminnasta vastaava työntekijä. Luonnollista myös olisi mahdollistaa tämän kurssin saaminen opiskelijan jokaiselta opintovuodelta (1 kurssi / vuosi) opiskelijakuntatoiminnan tapaan.

Koska yhdistys- ja nuorisovaltuustotoiminta on kriittisessä roolissa alueemme nuorten kasvattamisessa yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi, toivommekin kaikkien lukioiden kannustavan opiskelijoita tähän toimintaan kurssien myöntämisen kautta. Mahdollistamalla kurssin saamisen kaikkiin Itä-Suomen lukioihin, poistamme samalla myös lukiolaisten keskuudessa tällä hetkellä vallitsevan eriarvoisuuden. Miksi toinen lukiolainen ei saa kurssimerkintää omasta aktiivisuudestaan, toisen sen saadessa?

Pohjois-Karjalan maakunnallinen nuorisovaltuusto

Itä-Suomen lukiolaiset

Suomen Nuoriso­valtuustojen Liitto ry:n Savo-Karjalan piiri ry.

Keskustelu