Kuntatalouden syöksy jatkuu – Ilman valtion kompensaatiota kunnilla ei ole edellytyksiä huolehtia niille säädetyistä tehtävistä

Iivo Polvi

Kaksi kolmasosaa kunnista teki alijäämäisen tilinpäätöksen vuodelta 2018. Eikä tilanne hyvältä näytä vuodelta 2019 laadittujen tilinpäätösarvioidenkaan perusteella. Niiden mukaan kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta teki negatiivisen tuloksen, eli yhteensä 225 kuntaa. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni runsaat 300 miljoonaa ja oli 1,8 miljardia euroa. Negatiivinen vuosikate oli jo 56:ssa kunnassa. Eikä tilanne hyvältä näytä tämänkään vuoden osalta.

Meneillään olevan koronaviruksen arvioidaan tämänhetkisen tiedon valossa aiheuttavan yhteensä 1,9 miljardin aukon kuntien tämän vuotisiin tilinpäätöksiin. Sehän tarkoittaisi sitä, että kuntatalouden vuosikate kokonaisuudessaan olisi negatiivinen, mikä olisi kestämätön tilanne. Sen vuoksi on lupa odottaa ja myös uskoa, että valtio kompensoi myös kunnille, niin kuin yrityksillekin, viruksen aiheuttamat menetykset. Ilman kompensaatiota kunnilla ei ole edellytyksiä huolehtia niille säädetyistä tehtävistä.

Iisalmen kaupungin talous on tasapainossa ja kuntien keskimääräistä tasoa oleellisesti paremmassa kunnossa. Sen vuoksi minusta meillä ei ole mitään syytä panikoitua eikä tehdä mitään hätäratkaisuja. Tietenkin on syytä pyrkiä alentamaan käyttötalouskustannuksia arvioimalla ovatko ne kaikki välttämättömiä. Sen sijaan sellaisia investointeja, joiden toteuttamisella tehostetaan tilojen käyttöä, parannetaan palvelutasoa sekä työntekijöiden että kuntalaisten hyvinvointia ja samalla alennetaan käyttökustannuksia, ei kannata jättää toteuttamatta. Minusta harkitut ja tarpeelliset investoinnit eivät kenenkään taloutta kaada mutta toteuttamattomat voivat siihen johtaa!

On selvää, että Iisalmessa on meneillään ja vielä edessä monia koulu- ja muita välttämättömiä rakennushankkeita. Minusta niissä on kuitenkin syytä edetä suunnitelmien mukaisesti. Uusia kouluhankkeita suunniteltaessa on entistä tarkemmin arvioitava alueen oppilasmäärät, jotta tilaratkaisut voidaan toteuttaa tarvetta vastaavasti. Silloin uusilla hankkeilla voidaan tehostaa tilojenkäyttöä ja vähentää käyttökustannuksia. Uusilla ratkaisuilla turvataan terveelliset työskentelytilat niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin.

Investointien toteuttamisen merkitystä arvioitaessa on syytä huomioida myös niiden työllisyysvaikutus. Joku aika sitten Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja arvioi, että yhdellä talonrakentamiseen sijoitetulla miljoonalla eurolla työllistyy 15 henkilöä vuoden ajaksi. Itse olen aikaisemmin nähnyt laskelmia vieläkin suuremmasta kerrannaisvaikutuksesta. Ymmärrän kyllä ne vastaväitteet, että meille ei ole mitään hyötyä, koska ne rakentajat tulevat muualta. Joka tapauksessa ne tuovat alueelle mukanaan elinvoimaa, joka hyödyttää aluetaloutta ja vahvistaa kansantaloutta. Ne ovat osa sitä joukkoa, jota erityisesti nyt tarvitaan koronan mahdollisen ensimmäisen aallon aiheuttaneiden rajoitusten asteittaisen purun helpottaessa kansantalouden nostamiseksi käyntiin.

Valtiovaltahan on sitoutunut kymmenien miljardien tukiin yrityksille, jotta talous saadaan käyntiin Ja siihen rahoitus näyttää löytyvän. – Ja sehän on valtion ottamaa velkarahaa, sitä jota yrityssektorin edustajat ovat usein kritisoineet ja esitelleet sen sijaan menojen leikkauksia. – Nyt näyttää velkakin kelpaavan. Minusta nyt on aika myös kunnissa toteuttaa välttämättömiä investointihankkeita. Rahan hinta on nyt halpa.

Kirjoittaja on Iisalmen kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja (vas.).

Keskustelu