Ulkoilla saa koronavirusaikanakin

Kirjoittaja kehottaa ikäihmisiäkin ulkoilemaan, mutta välttämään kontakteja muihin ihmisiin. Kuvituskuva. Päivi Tuovinen

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on nyt päättäväisesti ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Toimenpiteillä on käsittääkseni laaja kansan tuki ja luottamus.

Monet ikäihmiset ovat kuitenkin kokeneet hämmennystä ja epätietoisuutta annettujen ohjeiden suhteen. Suoraan on todettava, että sosiaali- ja terveysministeriö on enemmän tai vähemmän epäonnistunut ohjeiden antamisessa ikäihmisille, sillä niin paljon palautetta ja kysymyksiä on ministeriölle tullut ikäihmisiä koskevassa osiossa.

Hyvää tarkoittavat yli 70-vuotiaat arkielämää koskevat rajoittamistoimet on ikäihmisten taholta koettu epäselviksi ja ristiriitaisiksi, ehkä paikoin myös epätasa-arvoisiksi ja syrjiviksi. Viestinnässä sävy ei ole ollut empaattista, eivätkä viestijät ole kyenneet selväsanaisesti kertomaan rajoitusten sisältöön liittyvistä asioista.

Kohdejoukko, 800 000 ihmistä on heterogeeninen, pääosin hyvässä fyysisessä kunnossa olevia, Arviolta vain 10–30 prosenttia heistä tarvitsee kodin ulkopuolisia palveluja kotona selviytymisessään.

Rajoitusohjeiden pääviesti kai on heille ollut, että heidän tulisi rajoittaa muita kuin välttämättömiä sosiaalisia kontakteja. Tässä yhteydessä on mainittu, että hyväksyttäviä ovat muun muassa apteekki- ja kauppa-asiat, edellytyksellä, että jos ei saa toisia ihmisiä näitä hoitamaan. On kuitenkin epärealistista ajatella, että ainakin hyväkuntoisten ikäihmisten kauppa-asioita hoitaisi joku toinen henkilö.

Kysymystulvasta päätellen suuri epätietoisuus ihmisillä on, uskaltaako nyt ollenkaan ulkoilla ja liikkua liikunnan itsensä takia. Valtionhallinnon asiantuntijoilta on kokonaan unohtunut liikunnan tärkeys ja merkitys ikä-ihmisten terveydelle. Jos ihminen – ja ikäihminen vielä suuremmalla syyllä – eristetään neljän seinän sisään, niin kyllä siinä terveys alkaa rapistua ennen pitkää. Ylläpitääksemme hyvää hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa ja tarpeellista lihaskuntoa on välttämätöntä liikkua. Tästä ovat alan asiantuntijat yksimielisiä.

Ja liikkua voi ilman ihmiskontaktejakin, vaikkapa luonnossa. Näin välttää myös mahdollisen viruksenkin. Jos sitten tilanne pahenee ja tulee ulkonaliikkumiskielto, silloin siihen pitää sopeutua. Mutta se koskee kaikkia kansalaisia.

Rohkaisen kaikkia liikkumaan muistaen kuitenkin välttämään kontakteja muihin ihmisiin.

Harri Häyrynen

Keskustelu