50 vuoden takaa: naisten asema oli vielä vaikea, mutta suuria uudistuksia oli tulossa

Iisalmen Sanomien pääkirjoitus sunnuntaina 8.2.1970 paneutui tiedossa olleisiin suuriin sosiaali- ja perhepoliittisiin uudistuksiin.

Uudistusten luominen edellytti pääkirjoittajan mielestä myös naisten mukanaoloa politiikassa.

Naisten työtaakka oli kasvanut maalla ja kaupungeissa. Kodinhoitotyötä ei arvostettu, ja perheenäidit tekivät sitä ilmaiseksi ilman lisäeläkettä ja lomia.

Pääkirjoittaja ehdotti äidinpalkkaa ja sen rinnalle mahdollisuuksia erityistasauksiin vaikeimmissa sosiaalisissa oloissa oleville.

Lasten perhepäivähoidon tarpeen kartoittaminen voitiin hänen mielestään aloittaa samaan aikaan.

Vanhusten koteihin ulottuva palvelu oli kokonaan kehittämättä. Hänen mielestään piti saada aikaan myös vähimmäistoimeentuloturva.

Laki lasten päivähoidosta tuli voimaan vuonna 1973 ja mahdollisti äitien siirtymisen aiempaa enemmän työelämään.

Nykyinen vanhusten kotipalvelu- ja palvelutalotoiminta alkoi 1980-luvulla.

Iisalmen Sanomat julkaisee kerran viikossa pääkirjoituksen 50 vuoden takaa. Valitsemme kultakin viikolta kiinnostavimman pääkirjoituksen.

Keskustelu