Yhteistoiminnallinen kehittämishanke on johtanut ehdotukseen yhteisen seurakunnan perustamisesta

Tavoitteena on taata seurakunnallinen toiminta, hengellisen perustehtävän toteutuminen kuuden alueseurakunnan alueella, kirjoittaa Arto Penttinen. Tarja Tikkanen

Hankkeen taustalla ovat niukkenevien taloudellisten voimavarojen ja kapenevan jäsenpohjan muodostamat haasteet. Tavoitteena on taata seurakunnallinen toiminta, hengellisen perustehtävän toteutuminen kuuden alueseurakunnan alueella.

Yhteistoiminnalliseen kehittämishankkeeseen on alusta lähtien kutsuttu mukaan kaikkien viiden seurakunnan luottamushenkilöt ja työntekijät. Useita yhteisiä kokoontumisia on järjestetty kahden vuoden aikana. Viime vaiheessa mukaan on tullut myös Keiteleen seurakunta, joka liittyy yhtymäämme ensi vuoden alusta.

Hankkeen alkupisteenä oli seurakuntayhtymän kehittämisen tarve. Hanke on nostanut esille monia tapoja ja mahdollisuuksia seurakunnallisen toiminnan kehittämiseen missä mallissa tahansa. Ehdotukseen yhteisestä seurakunnasta päädyttiin siksi, että sopimuksiin perustuva yhteistyö seurakuntien välillä on kankea malli, joka perustuu vapaaehtoisuuteen, jota ei käytännössä ole juuri ilmennyt.

Yhtymän hallintomalli ei ole helpoin ymmärtää ja yhtymää kehittämällä nykyinen hallintomalli pysyisi ennallaan. Kokouskäsittelyn ketju ”seurakuntaneuvosto-yhteinen kirkkoneuvosto-seurakuntaneuvosto-yhteinen kirkkoneuvosto ja yhteinen kirkkovaltuusto” on yksi esimerkki siitä, että tämä malli tarvitsee aikaa ja rahaakin. Ehdotus yhteisestä seurakunnasta lähtee hallinnon keventämisestä, talouden kohentamisesta ja henkilöstön voimavarojen suuntaamisesta seurakuntatyöhön.

Aloite yhden ja yhteisen seurakunnan perustamisesta on Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostojen käsissä. Nyt toteutetut työntekijöiden kuulemiset ja meneillään olevat seurakuntalaisten kuulemiset ovat hallintolain mukaisia ja tulevat seurakuntaneuvostojen päätöksenteon tueksi. Jos jossain seurakuntaneuvostossa tai Keiteleen kirkkovaltuustossa aloite tehdään, siirtyy asia yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston lausuntojen kautta Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin käsiteltäväksi.

Jos uusi Ylä-Savon seurakunta perustetaan vuoden 2022 alussa, toimitettaisiin uudessa seurakunnassa alkuvuodesta 2022 seurakuntavaalit ja uuden kirkkovaltuuston toimikausi olisi käytännössä vuodet 2022–2026.

Tällä hetkellä Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherrojen viroista on neljä täytetty. Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran virkaa ei ole täytetty vakinaisesti. Keiteleen seurakunnan kirkkoherranvirka on täytetty. Mikäli 25.3. jokin seurakunta tekee aloitteen, joka sitten johtaisi uuden seurakunnan perustamiseen, Kirkkohallitus viime kädessä päättää uudesta kirkkoherrasta. Muista kirkkoherroista tulisi aluekappalaisia. Yhdellä seurakunnalla voi olla vain yksi kirkkoherra.

Arto Penttinen, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja Veto 3 -kehittämishankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja

Keskustelu