Nyt on taottava, kun rauta on vielä kuumaa

Yläsavolainen yritysyhteistyö, ympäröivät koulutusmahdollisuudet, hyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet sekä jo olevat kansainväliset markkinat tarjoavat erityisiä mahdollisuuksia uusille lopputuotteille, muistuttaa kirjoittaja. Kuva on Lunawoodilta viime kesältä. Emilia Parviainen

Lunawoodin järjestämän kansainvälisen arkkitehtikilpailun voitto venäläiselle Airat Zaidulille työllään Sail, uutisoi Iisalmen Sanomat 30.8. Arvostettu voitto ja lämpöpuun näkyvyyttä lisännyt kilpailu tuo merkittävää lisäarvoa iisalmelaiselle lämpöpuun globaalille markkinajohtajalle sekä positiivista imagoa koko kaupungille. Samalla se on oivallista jatkoa menestykselle, joka on saavutettu vuosikymmenten uurastuksen tuloksena, kun taustalla on periksiantamaton sinnikkyys ja luovuus.

Vielä parikymmentä vuotta sitten puhtaasta ideasta ja onnistumisen uskosta ponnistanut konsepti on runsaiden kokeilujen ja markkinahakujen kautta kasvanut useiden eri tuoteinnovaatioiden ja maailmanmarkkinoiden valtaajaksi. Arkkitehti Zeudul sanoo voittaneesta rakennusluomuksestaan, että työn arvoa nostattaa lämpöpuun monipuolisuus, jota voidaan hyödyntää erityisesti Venäjällä, maan erityisten ja vaihtelevien ilmasto-olosuhteiden vuoksi. Tähän voisi lisätä, että vaikeat olosuhteet omaavia maita ja maanosia on runsaasti ja se osaltaan selittää lämpöpuun menestystarinaa.

Iisalmessa ja Ylä-Savossa vastaavia eri toimialojen menestystarinoita on paljon muitakin, eikä kasvulle ole rajoja, mikäli luovuutta ja yrittäjyyttä osataan arvostaa, antaa sille elintilaa ja monipuolista tukea. Lunawoodin tuotemarkkinoinnin strategia tässä kilpailun järjestelyssä näyttää olleen pyrkimys tavoitella maailmanlaajuisesti arkkitehteja ja suunnittelijoita ja herättää inspiraatiota lämpöpuun hyödyntämiseksi. Materiaalien käyttöhän lähtee arkkitehtien kynistä.

Kilpailu otettiinkin hyvin vastaan muun muassa arkkitehtuuria opettavissa yliopistoissa. Kilpailuun oli osallistunut 85 työtä ympäri maailmaa. Erinomainen projekti. Vastaavan tyylisiä kilpailuja on toki järjestetty menestyksekkäästi aiemminkin. Vuosikymmeniä sitten Saariselällä järjestettiin säännöllisesti muutaman vuoden välein kansainvälisiä suunnittelu- ja koulutustyöviikkoja, joissa eri puolelta maailmaa kutsututtujen osaajien taidot verkotettiin paikalliseen lappilaiseen yritysosaamiseen ja raaka-aineisiin. Näin eri ulkomaiset arkkitehdit ja muotoilijat pääsivät näyttämään luovuuttaan hyödyntäen tiheäsyistä lappilaista puuta yhdessä paikallisten puualan yritysosaajien kanssa. Syntyi lukuisia eri kulttuureihin soveltuvia tuoteideoita, joita myöhemmin työstettiin myytäviksi tuotteiksi yhdessä kohdemaan asiakasyritysten ja heidän asentajiensa sekä paikallisten valmistajien kesken. Yhdessä tekeminen kulminoitui koulutusprojektien muodossa.

Tällaiselle valmistavien yritysten, asennusryhmien ja erilaisten asiantuntijoiden sekä kouluttajien väliselle kansainväliselle yhteistyölle ja sen organisoinnille on meillä edelleen erityinen tilaus. Yläsavolainen yritysyhteistyö, ympäröivät koulutusmahdollisuudet, hyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet sekä jo olevat kansainväliset markkinat tarjoavat erityisiä mahdollisuuksia uusille lopputuotteille.

Kari Luostarinen

Keskustelu