Tulevaisuus luodaan tässä hetkessä – "Uusia lopputuloksia ei synny vanhoilla konsteilla"

Heli Kananen

Miten pitkäjänteinen luottamuksen rakentaminen yhteisössä vaikuttaa sen menestymiseen?

Yhteisössä, jossa päätökset tehdään ensisijaisesti ihmisyyttä ja kaikkien yhteisöjäsenten hyvinvointia kunnioittaen saatetaan päästä monenlaista menestystäkin yhdessä kokemaan.

Yhteisön elinvoimaisuutta ajatellessamme usein ensisijassa kohdistamme katseen muualla asuviin. Mietimme, että tuollaisia ihmisiä meidän täytyisi saada kylälle asumaan. Mutta entäs jos olisimmekin itse ensin heitä, joita tänne haluamme?

Tämä tarkoittaa, että lähtökohtaisesti meidän ei pitäisi haikailla uusien asukkaiden perään, vaan osoittaa, että me, jotka jo olemme ”täällä”, olemme arvokkaita, tärkeitä ja elinvoimatekijä. Ryhtyisimme etsimään hyvää toisistamme, tukemaan entisestään toisiamme. Olisimme tyytyväisiä itseemme ja toisiimme ja myös näyttäisimme sen.

Jos meillä on hyvä toistemme kanssa, ei ilmene halua lähteä pois. Ja me saatamme myös kertoa muualla vielä asuville tulevamme hyvältä paikkakunnalta. Myönteinen tunne voi niin ikään herättää halun toimia yhteisössä, omaksi ja yhteiseksi hyväksi.

Hyvän kierteen luominen lähtee sen tukemisesta, mitä meillä nyt on, sisäisen arvostuksen ja luottamuksen rakentamisesta.

Toistemme arvostus, hyvin kohtelu saa meidät ihmiset avautumaan, kukoistamaan ja luottamaan omaan arvoomme. Kohdatuksi tuleminen johtaa meitä itsemme hyväksyntään ja se luo hyvää tunnetta ja kiitollisuutta. Kiitollisuus taas lisää hyvinvointia ja onnellisuutta.

Miten voisimme lisätä kiitollisuutta osaltamme ja tukea näin menestystä omassa elämässämme ja laajemminkin, yhteisössä?

Tällöin toisen saavuttaman hyvän ei enää koeta olevan itseltä pois, vaan voimme iloita toistemme menestyksestä.

Jos kuitenkin tunnemme ja ajattelemme alemmuudentuntoisesti esimerkiksi: ”Kun meillä olis sitä… Noillakin on tuota... ” viestimme puutteesta ja sitä myös vedämme puoleemme.

Jotta voisimme arvostaa toisiamme, on meidän ensin sisäisesti arvostettava itseämme. Itsen täysi hyväksyminen johtaa itsearvostukseen ja se mahdollistaa, että voimme todella antaa arvon myös toiselle. Ei vain välinearvona.

He, jotka ovat aidosti, ilman houkuttelujakin tullakseen, kyllä sitten tulevat, kun olemme sisältä uudistuneet. Kun emme enää ole puutteen taajuudella. Tässä auttaa, jos voimme tehdä omaa juttuamme, sitä joka motivoituu sisäisestä ilosta ja intohimosta ja tuo itselle merkityksellisyyden kokemusta.

Muutos lähtee siis itseen keskittymällä, omat runsauden vastaanottamisen esteet purkamalla. Uusia lopputuloksia ei synny vanhoilla konsteilla.

Siksi on syytä miettiä, mitä voisin itse tehdä toisin kuin tähän saakka? Miten voisin kohdata omia tarpeitani ja tunteitani enemmän? Mitä voisin itsessäni hyväksyen rakastaa ehjäksi ja siten muuttaa näkemääni, kokemaani ulkoista todellisuutta?

Tulevaisuus luodaan sisällämme, tässä hetkessä.

Kirjoittaja on FT, vapaa kirjoittaja ja hyvinvointivalmentaja.

Keskustelu