Pääkirjoitus 50 vuoden takaa: Outokumpu Oy ei käyttänyt Säviän malmiota, joten Nilakan vedet säilyivät kirkkaana

Iisalmen Sanomien pääkirjoitus keskiviikkona 12.11.1969 pohti teollisuuden aiheuttamaa vesien pilaantumista.

Mitalin yksi puoli oli vesien saastumisen aiheuttamat haitat ihmisille, eläimille ja kasvikunnalle.

Toisella puolella taas oli se, että Outokumpu Oy oli ilmoittanut, ettei se ole erityisen halukas käyttämään Säviän malmiota.

Syynä oli muun muassa se, että kirkkaiden vesien äärellä sijaitsevan kaivoksen jätevesien hoitaminen olisi erittäin kallista. Tosin Säviän malmio oli suhteellisen pieni ja sen sijainti hankala.

Pääkirjoittaja pitää luonnollisena, ettei yksi kaivos saa pilata laajaa Nilakan vesistöä, vaikka kaivoksen merkitys olisi suuri kehitysalueen elinkeinoelämässä.

Hän esittää ratkaisuksi vesien suojelun organisoimista yhdessä valtion kanssa teollisuutta yleensä koskien.

Pääkirjoittaja vaati, että vesien pilaaminen on estettävä. Toisaalta jätevesikysymys ei saisi estää teollisuuslaitoksen rakentamista kehitysalueelle.

Iisalmen Sanomat julkaisee kerran viikossa pääkirjoituksen 50 vuoden takaa. Valitsemme kultakin viikolta kiinnostavimman pääkirjoituksen.

Keskustelu