Kansanedustaja kirjoittaa: Kunnat tarvitsevat nyt apua

Savo-Karjalan kannalta olisi tärkeää saada pian päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tarveperusteisesta rahoituksesta, kirjoittaa Merja Mäkisalo-Ropponen. Kuvituskuva Iisalmen terveyskeskuksesta. Anni Nieminen

Kuntien taloudellinen tilanne on tiukka ja kunnat tarvitsevat nyt apua valtiovallan taholta selvitäkseen taloudellisista haasteista. Kuntien ahdinko johtuu niin monin paikon pitkittyneestä työttömyydestä kuin ikärakenteesta sekä viime hallituksen kilpailukykysopimuksen kautta kunnille tulleista tulomenetyksistä. Tähän päälle on vielä osunut uuden tulorekisterin käyttöönoton myötä tulleita epäselvyyksiä verojen maksussa.

Hallitus reagoikin tähän pikaisesti suuntaamalla kunnille tukea jo tämän vuoden kolmannessa lisätalousarviossa sekä laajemmin tulevan vuoden budjetissa. Hallitus on sitoutunut siihen, että kaikki uudet tehtävät kunnille tullaan täysimääräisesti kompensoimaan. Emme saa ajautua siihen, että panostus toisaalla johtaa leikkaukseen toisaalla.

Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan välttämättä riitä ja nyt hallituksen on syytä tehdä perusteellinen selvitys kuntien verotulokertymistä ja selvityksen perusteella miettiä, miten kuntien talous saadaan kestävämmälle pohjalle. Hallitusohjelmaan onkin kirjattu valtio-osuusjärjestelmän kehittäminen niin, että se huomioisi paremmin alueiden eroavuudet ja niiden aiheuttamat kustannuspaineet.

Savo-Karjalan kannalta olisi tärkeää saada pian päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tarveperusteisesta rahoituksesta, sillä kuntien kantokyky ei nykyisellään kestä. Tarveperusteisessa rahoituksessa voitaisiin ottaa vahvemmin huomioon esimerkiksi ikärakenne taikka sairastavuus. Tämä mahdollistaisi myös kunnilla paremmat mahdollisuudet pitkänjänteisempään suunnitteluun. Jos kunnat nyt säästöpaineiden alla tekevät säästöjä esimerkiksi ennaltaehkäisyyn, kuntoutukseen ja terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen, tulemme maksamaan niitä tulevaisuudessa monin kertaisesti takaisin.

Tällä hetkellä on suuri ristiriita kuntien näkökulmasta, että sosiaali- ja terveystoimen laatua halutaan parantaa – kuten pitääkin, mutta samanaikaisesti ruohonjuuritasolla käydään YT-neuvotteluja. Jos emme nyt tee tarvittavia korjauksia uhkaa kuilu näiden kahden välillä revetä kestämättömäksi. Kuntatalous ja kuntien mahdollisuudet tuottaa jatkossakin laadukkaita palveluja ovat hyvinvointivaltiomme kivijalka, jota tulee nyt yhteisesti vahvistaa.

Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja (sd.)

Keskustelu