”Se, että pääsin hoitoon nopeasti, oli minun onneni siinä hetkessä.”

Ammattitaitoinen ja oikea-aikainen kuntoutus on avainasemassa toimintakyvyn palautumisessa.

Mainos | Kuopiossa toimii valtakunnallista huippuosaamista edustava neurologisen kuntoutuksen keskittymä. Kuopion Kortejoella 1980-luvulla alun perin toiminut Neuron siirtyi muutama vuosi sitten yrityskauppojen myötä ensin Vetrealle ja nyt joulukuun alussa Live-säätiölle. Samalla lokakuussa 2019 Kuopion Petoselle siirtynyt vaativan kuntoutuksen yksikkö muuttui Live Neuroniksi ja Kuopion keskustan tuntumassa sijaitseva avokuntoutuksen yksikkö Live Kupoliksi. Neuronin tunnustusta saanut neurologisen kuntoutuksen osaaminen ja edelläkävijyys jatkuvat yhä, vaikka omistaja vaihtui. Näin vakuuttaa Kuopion yksiköissä palvelupäällikkönä työskentelevä Sari Pasanen, joka aloitti toimintaterapeuttina Neuronissa yli 10 vuotta sitten ja on edennyt pikkuhiljaa hallinnollisiin esihenkilötehtäviin.

-Meillä on erittäin vahva osaamis- ja kokemuspohja neurologiseen kuntoutukseen, töissä on edelleen samaa henkilöstöä kuin alkuperäisessä Neuronissa. Voimme syystä kehua, että vuosikymmenien aikana kehittynyt osaamisemme on huipputasoa. Kun siihen lisätään käytössämme oleva nykyaikainen kuntoutusteknologia, niin asiakas on silloin parhaissa mahdollisissa käsissä.

Moniammatillinen tiimi toipumisen tukena

Live Neuronin asiakkaat tulevat kuntoutukseen eri puolilta Suomea, akuuttikuntoutujat pääsääntöisesti Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelta. Tyypillinen asiakaspolku alkaa äkillisen neurologisen aivotapahtuman tai aivotoimintaan liittyvän neurologisen sairauden seurauksena. Kuntoutus aloitetaan heti, kun asiakkaan vointi sen mahdollistaa. Tukena on moniammatillinen hoitotiimi.

-Live Neuronissa toteutetaan moniammatillista kuntoutusta, johon osallistuu asiakkaan tilanteesta riippuen eri alan ammattilaisia. Tiimiin voi kuulua lääkärin ja lähi- ja sairaanhoitajan lisäksi fysio-, toiminta- ja puheterapeutti sekä psykologi ja sosionomi. Kaikki antavat omaa ydinosaamistaan kuntoutusjaksolla, jotta asiakkaan taidot ja toimintakyky alkavat palautua mahdollisimman nopeasti, Sari kuvailee.

Akuutti kuntoutusjakso kestää yleensä muutamia viikkoja, jonka jälkeen tilanteesta riippuen asiakas kotiutuu tai siirtyy toiseen hoitolaitokseen. Kuntoutuksen järjestämisvastuu voi eri kuntoutusvaiheissa olla eri tahoilla.

-Akuuttivaiheen jälkeen kuntoutustarvetta on usein edelleen ja kuntoutus jatkuu avokuntoutuksena. Asiakkaissamme on myös heitä, jotka hakeutuvat kuntoutuspalveluidemme pariin omakustanteisesti. Tilanteesta ja toimintakyvystä riippuen tavoitteellinen avokuntoutus voi jatkua vuosia eteenpäin esimerkiksi Kelan tai vakuutusyhtiön tukemana.

Robotiikka ja teknologia yhdistettynä vahvaan osaamiseen

Live Neuronissa on vahvasti panostettu kuntoutusteknologiaan, kuten robotiikkaan ja kävely- ja yläraajakuntoutuksen teknologiaan sekä uusiin aivokuntoutuksen menetelmiin. Teknologia yhdistettynä kuntoutustiimin vahvaan osaamiseen ja sujuviin kuntoutuskäyntänteisiin on kuitenkin se yhdistelmä, joka Sarin mukaan tuottaa vaikuttavaa kuntoutusta.

-Vaikka omistuspohjamme on muuttunut, on vuosikymmenien aikana hankittu kuntoutusosaaminen vahvistunut koko ajan lisää. Tärkein meille on asiakas, heitä varten täällä olemme ja teemme sitä, mitä parhaiten osaamme.

Yksi hetki voi muuttaa koko elämän

Siilinjärveläisen Merja Kolehmaisen arki muuttui eräänä syyskuisena maanantaiaamuna vuonna 2007, kun hän sai akuutin aivoverenvuodon. Hän oli silloin 31-vuotias perusterve nuori nainen. Nyt jälkikäteen muistellessaan tuota hetkeä hän pitää tärkeänä sitä, että pääsi heti hyvään hoitoon ja kuntoutukseen.

- Se, että pääsin hoitoon nopeasti, oli minun onneni siinä hetkessä. Aivoverenvuoto on siitä julma, että siitä joko selviää tai ei selviä. Tapahtuman vakavuuteen nähden olen kuntoutunut ja toipunut kohtuullisen hyvin, vaikka vasen puoleni halvaantui. Olen palannut entiseen työhöni osa-aikaisesti ja toimin myös Aivoliiton kokemustoimijana ja vertaistukihenkilönä.

Kysillä vietetyn neljän viikon akuuttihoitojakson jälkeen Merja siirtyi silloiseen Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuroniin kuntoutettavaksi. Alussa toipuminen oli nopeaa hyvän kuntouksen ansiosta ja Merjan toimintakyky alkoi pikkuhiljaa parantua. Hän korostaakin ammattilaisista koostuvan moniammatillisen hoitotyön merkitystä kuntoutumisessa. Se tukee myös omaa sitoutumista kuntoutukseen ja toipumiseen, joka on myös välttämätöntä.

-Laitoskuntoutus on intensiivistä tekemistä, jossa ollaan yötä päivää ja noudatetaan annettua viikko-ohjelmaa. Onkin todella tärkeää edistymisen kannalta, että ympärillä on ammattilaisia, tapaa muita kuntoutujia ja saa vertaistukea. Näin alkaa pikkuhiljaa rakentua ymmärrys siitä, että tästä jää pysyvä vamma, jonka kanssa on opittava elämään - elämä on muuttunut pysyvästi. Pitää napata kiinni motivaatiotekijöihin, että mieli pysyy mukana toipumisessa ja elämässä.

Vertaistuki on tärkeä voimavara

Merja on ollut onnekas siinä mielessä, että hän on saanut paljon hyvää, oikea-aikaista ja ammattitaitoista kuntoutusta. Alussa kuntoutuksen järjestämisestä vastasi kotikunta ja myöhemmin vastuu on siirtynyt Kelalle. Tällä hetkellä Merja käy avokuntoutuksen fysioterapiassa Live Kupolissa keskimäärin pari kertaa viikossa. Merjan kuntoutuksessa on vuosien saatossa hyödynnetty eri menetelmiä. Nyt osa Merjan fysioterapiasta toteutuu motorista mielikuvaharjoittelua, virtuaalista peiliterapiaa ja sähköstimulaatiota hyödyntävänä aivokuntoutuksena.

-Minun kohdallani järjestelmä on toiminut hyvin ja olen siitä kiitollinen. Vaikka asiat ovat paljon muuttuneet 14 vuoden aikana, minulla on ollut jatkumo kuntoutuksen osalta. Olen vielä työikäinen, siksi olen saanut tukea kuntoutukseen. Se on mahdollistanut osittaisen paluuni työelämään.

Merjan arki koostuu työpäivistä, kuntoutuksesta ja harrastuksista. Hän on vuosien myötä oppinut kuuntelemaan itseään ja kehoaan ja tekemään asioita oman voinnin mukaan.

-Käyn töissä kolmena päivänä viikossa, sen lisäksi ulkoilen ja teen Aivoliiton vapaaehtoisjuttuja ja olen työikäisten ja nuorten sairastuneiden Pohjois-Savon alueellisessa toiminnassa mukana. Olen saanut itse hyvää vertaistukea, siksi haluaa auttaa myös muita. Vertaistuki on erittäin tärkeä voimavara.

Ammattitaitoisesta kuntoutuksesta Merja on saanut suuren avun ja tuen. Hän kehuu koko Live Neuronin tiimin ammattimaista otetta asiakkaaseen. Asiat ovat sujuneet hienosti ja ihmisiä on helppo lähestyä.

-Fysioterapeutti on sekä coach että sparraaja, siinä ollaan ihan iholla. Vakava vammautuminen nuorella iällä muuttaa suhdetta itseen. Vamman kanssa pitää oppia elämään ja ihmiset ympärillä ovat isossa arvossa. Live Neuronin porukka on todella ammattitaitoista enkä ilman heidän apuaan olisi nyt tässä.

Live-säätiö pähkinänkuoressa

Live-säätiö on yhteiskunnallinen säätiö, joka tuottaa moniammatillisia palveluja asiakkaidensa erilaisiin elämäntilanteisiin. Säätiön tuottamia palveluja ovat ammatillinen erityisopetus ja koulutus, kuntoutus sekä työllistymisen valmennus- ja asiantuntijapalvelut.

Marraskuussa 2021 Vetrean kuntoutusliiketoiminta sekä kuntoutuksen ammattilaiset siirtyivät osaksi Liven kuntoutuspalveluja.

Live-säätiö toimii kymmenellä eri paikkakunnalla, toimipisteitä on yhteensä 20 ja henkilökuntaa yhteensä 700.

Live-säätiö

Live-säätiö on yhteiskunnallinen säätiö, joka tuottaa moniammatillisia palveluja asiakkaidensa erilaisiin elämäntilanteisiin. Live-säätiöllä on 20 toimipistettä kymmenellä paikkakunnalla.

Seuraa meitä somessa

Facebook

LinkedIn

Twitter