Ympäristölautakunta esittää hallintopakkoa

19.4.2012 13:00 Veikko Huttunen

Ylä-Savon Soten ympäristölautakunta vaatii, että Talvivaara Sotkamo Oy:n vesistöä pilaavan toiminnan kieltämiseksi käytetään hallintopakkoa. Lautakunta päätti asiasta keskiviikkona.

Kainuun Ely-keskukselle ja aluehallintovirastolle tehty esitys tarkoittaa toteutuessaan kaivoksen sulkemista uhkasakon uhalla siihen saakka, kunnes sulfaattipäästöt on saatu turvallisiksi. Lautakunta vaatii, että esitys käsitellään kiireellisenä.

Lautakunta vaatii sulfaattipäästöjä tasolle 100 milligrammaa litrassa tai pienemmäksi.Sulfaattipäästöjen vähentäminen välittömästi on tarpeen ympäristön laajemman pilaantumisen estämiseksi.

- Kaivoksen toiminta on keskeytettävä tai ympäristö- ja vesitalouslupa on peruutettava, kunnes sulfaattipäästöjen vähentäminen on tehty, ympäristöjohtaja Martti Veteli huomauttaa.

Lautakunta vaatii myös veden ottamisen kieltämistä Kolmisoppijärvestä siihen saakka, kun kaivos on luotettavasti esittänyt, että sulfaattipäästöt eivät ylitä 100 milligrammaa litrassa.

Lautakunnan mukaan Talvivara Sotkamo Oy määrätään puhdistamaan pilaantuneet vesistöt.

Määräyksen tehosteeksi lautakunta esittää toiminnan laajuuteen nähden riittävän suurta uhkasakkoa.

Mainittujen vaatimusten lisäksi hallintopakkoa käytettäessä on varmistettava, että muut aineet, natrium ja mangaani, eivät pilaa vesistöjä.

UUTISET 10

false

Kommentoi artikkelia

Kommentit

Kommentoi