torstai 22.3.2018
Vihtori

Rekisteriseloste

Täältä löydät Iisalmen Sanomien Cirix-levikkijärjestelmän rekisteriselosteen, joista voit tarkistaa miten tietokannan tietoja käsitellään.

Henkilötietolaki

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Keskisuomalainen Oyj / Savon Sanomat Oy:n tilaaja- ja verkkoasiakkaitten asiakasrekisteristä

1. Rekisterinpitäjä

Keskisuomalainen Oyj / Savon Media Oy/ Iisalmen Sanomat

Postiosoite: PL 7, 74101 Iisalmi

käyntiosoite: Savonkatu 23

puhelin: +358 17 83511

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Arja Komulainen, asiakasneuvoja

puhelin: +358 17 83511

3. Rekisterin nimi

Keskisuomalainen Oyj / Savon Media Oy/Iisalmen Sanomien tilaaja- ja verkkoasiakkaitten asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa: asiakassuhteen hoitaminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien tallentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, tutkimustoiminta sekä muut vastaavat tarkoitukset.

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Keskisuomalainen Oyj -konserniin kuuluvissa muissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti- ym. osoitteet)

rekisteröitymistiedot (käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus)

ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti

asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot

asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,

viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot

mahdolliset luvat ja suostumukset

mahdolliset tarjonnanestotiedot

mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

asiakkaalta puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla antamat tiedot

evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla saadut tiedot

Keskisuomalainen Oyj -konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilörekistereistä saadut tiedot

VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä saadut tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä

mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 017 83511 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilaaja-asiakasrekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Keskisuomalainen Oyj -konsernin toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat. Käyttäjistä muodostuu käyttäjälogi. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään.

Sähköisesti tallennetut tiedot. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Henkilötietolain 26 §:n mukaiset tarkastuspyynnöt kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteeseen Iisalmen Sanomat, Asiakaspalvelu, PL 7, 74101 Iisalmi.

Asiakastietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin.