keskiviikko 21.3.2018
Pentti

Vastine Jere Polven kirjoitukseen

Terveyspalvelu Versosta on kirjoitettu Iisalmen Sanomien mielipidekirjoituksissa. Mielipiteiden esilletuominen on tärkeää ja niiden sisältämä kritiikki on arvioitava tarkkaan. Kirjoittajien vastuulla on aina perehtyä faktoihin, vaikka toki julkista päätöksentekoa saa aina arvostella.

Polven mielestä Verso on mätäpaise. Terveyspalvelu Verso on käytännössä yhtä kuin sen henkilöstö, asiakkaat ja työterveyshuollon palvelut, joita se tuottaa. On valitettavaa, että koko organisaatio saa osansa negatiivisesta kirjoittelusta, jota se ei ole ansainnut.

Verson osakeantiin liittyvää päätöksentekoa on avattu tarkemmin tässä lehdessä olevassa toisessa kirjoituksessa. Nämä lyhyet vastaukset kohdistuvat lähinnä Polven esiin nostamiin asiakohtiin.

Polvi mainitsee mielipidekirjoituksessaan, että suunnatun annin olisi voinut ymmärtää, jos osakeakannasta olisi suunnattu 5–10 prosenttia avainlääkäreille. Henkilöstön sitouttaminen onkin yksi tärkeimmistä kilpailuelementeistä terveydenhuollon markkinoilla.

On hienoa, että omistajamme piti henkilöstöannissa tärkeänä, että anti koskee koko henkilöstöä riippumatta ammattiryhmistä. Henkilöstöanti suunnattiin siis koko henkilöstölle. Henkilöstö merkitsi Verson osakkeista 7,8 prosenttia.

Polven viittaus entiseen työntekijään, joka on merkinnyt osakkeita, on hieman virheellinen. Kyseinen henkilö on Verson hallituksen puheenjohtaja, joka kuuluu kyllä tiiviisti yrityksen organisaatioon.

Yhtiöiden arvonmäärityksessä käytetään melko vakiintuneita menetelmiä. Arvonmääritystä ei voi tehdä ilman pääsyä arvonmäärityksen kohteena olevan yhtiön talous-, henkilöstö- ja muuhun relevanttiin tietoon.

Esimerkkinä Verson kanssa samassa kokoluokassa ollut Etelä-Savon Työterveys Oy, joka oli Mikkelin kaupungin omistama yhtiö, myytiin taannoin n. 2,6 miljoonan euron kauppasummalla.

Kyseinen yhtiö oli ehtinyt toimia jo useamman vuoden ja tehdä merkittävää tulosta. Verson arvo suunnatussa annissa oli samalla tasolla. Toki omistaja lopulta arvonmäärityksiin perustuen määrittää aina yhtiön hinnan, ja viime kädessä maksaja.

Verson osalta tulee myös asiaa tarkastellessa huomioida, että Soten työterveyshuollon taseyksikön yhtiöittämistä on päätöksenteossa käsitelty useita vuosia. Viime vuonna yhtiöittämispäätöstä pidettiin myös joissain mielipiteissä huonona ja yhtiöstä arveltiin muodostuvan pohjaton rahareikä, jota kunnat joutuvat pääomittamaan.

Nyt tilanne on kuitenkin se, että yhtiö on huomattavasti suurempi kuin yhtiöittämisen kohteena ollut taseyksikkö, ja yhtiö toimii ilman kuntien pääomittamista menestyksekkäästi kilpailuilla markkinoilla. Sote on edelleen yhtiön pääomistaja 51 prosentin osuudella.

Tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että Soten yhtymähallituksen päätös yhtiöittämisestä on onnistunut ja päättäjät ovat pystyneet kasvattamaan kuntien omistuksen arvoa merkittävästi.

Olemme Polven kanssa yhtä mieltä siitä, että veronmaksajien omaisuutta ei pidä myydä alihintaan, vaan omistuksen arvoa pitää pystyä jatkuvasti kasvattamaan. Toivottavasti tulemme onnistumaan tässä.

Verso ja sen henkilöstö tuottaa laadukkaita ja hyviä terveydenhuollon palveluita lähipalveluina asiakkaillemme. Emme koe olevamme minkäänlainen mätäpaise, vaan kehitämme Versoa yhä paremmaksi ja kilpailukykyisemmäksi yritykseksi, joka pystyy tuottamaan alueellista hyötyä asiakkailleen ja muille intressitahoille.

Tämän tavoitteen saavuttamisessa avainasemassa on sitoutunut ja osaava henkilökuntamme, jota haluamme näin julkisestikin kiittää erinomaisesta työstä.

Jarno Pylkkänen

Toimitusjohtaja, Terveyspalvelu Verso

Tommi Talasterä

Hallituksen puheenjohtaja, Terveyspalvelu Verso

Marja-Leena Martikainen

Hallituksen jäsen, Terveyspalvelu Verso

Tuomo Sallinen

Hallituksen jäsen, Terveyspalvelu Verso


  • Kommentit

    • Hyvää päätöksentekoa

      Loistavaa omistajan omistuksen arvon kasvattamista Verso. Tulevaisuudessa rahoilla saa vaikka uimahallin Iisalmeen! Jatkakaa samaa rataa!!!

    Jätä kommentti

    Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *