keskiviikko 21.3.2018
Pentti

Vanhuspalveluiden uudistamisessa voi tulla kalliita virheratkaisuja Lapinlahdella

Lapinlahden kunnan päätöksillä vaikutetaan hyvin merkittävästi kuntalaisten palveluiden laatuun pitkälle tulevaisuuteen, ammattiosaston kirjoituksessa todetaan. (Kuva: Katri Viitaniemi)

Lapinlahden kunnan käynnistämät sote-rakenteen muutokset ovat suuret ja niillä vaikutetaan monien vanhusten ja heille palveluja tuottavien työntekijöiden tilanteeseen. Me vanhustemme hoitajat haluamme turvata kuntamme hyvinvoinnin rakentaneille vanhuksille hyvät ja heidän ihmisarvoa kunnioittavat palvelut.

Kunnan kaavailemat hoivaosaston lakkauttaminen ja kahden palvelutalon muuttaminen kotihoidon yksiköiksi lisäävät kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden määrää. Toimivien ja laadukkaiden kotihoitopalvelujen edellytyksenä on, että kotihoidon henkilöstön ammattitaito ja käytettävissä oleva työaika kohtaa asiakkaiden palvelutarpeet. Tämä tarkoittaa sitä, että kotihoitohenkilöstön määrän on lisäännyttävä asiakasmäärän myötä.

Vanhuspalvelulaki säätää, että iäkkäälle henkilölle tarjottavien sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava laadukkaita ja niiden on turvattava hänelle hyvä ja turvallinen hoito ja huolenpito. Myös sosiaalihuoltolain keskeinen periaate on, että asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa. Lapinlahden kunnan päättäjien tulee nyt tarkastella edellä mainittuja lain kohtia. Kotona hoidettavien kuntalaisten on koettava, että heille annettava hoito on laadukasta, riittävää ja he kokevat olonsa tältä osin turvalliseksi.

Kotihoitohenkilöstön kuormittuminen on sidoksissa siihen, onko heillä aikaa antaa asiakkaan tarvitsemaa hoitoa laadukkaasti. Kotihoidon ammattilaisten kokema huono omatunto johtaa uupumiseen ja tulee sairauslomien sekä irtisanoutumisien myötä kalliiksi. Lapinlahden kunnan tehtävä on järjestää palvelut niin, että kuntalaisten tarpeisiin voidaan vastata kotihoidossa laadukkaasti, lakeja noudattaen.

Kunnan menot erikoissairaanhoidossa tulevat merkittävästi nousemasan, jos kunnassa ei säilytetä riittävästi kotiutuspaikkoja, joiden vuorokausihinnat ovat merkittävästi edullisemmat kuin erikoissairaanhoidon vuodepaikat. Kotihoitokaan ei todennäköisesti riittämättömien resurssien vuoksi pysty ottamaan sitä lisävastuuta potilaiden kotiuttamisessa, mitä päättäjät nyt ilmeisesti kuvittelevat.

Lapinlahden kunnan talous on heikentynyt 2010-luvulla merkittävästi. Kunnan veroprosentti oli pitkään selvästi alempi kuin muilla Pohjois-Savon kunnilla ja on sitä edelleenkin. Samoin kunnan velkamäärä on pysynyt moniin muihin kuntiin verrattuna maltillisena. Kuntapäättäjien tulisi kuntalaisten palvelujen pelastamiseksi harkita vakavasti myös sitä, onko kunnallisveroprosentin taso kunnassamme nyt oikea.

Lapinlahden kunnan päätöksillä vaikutetaan hyvin merkittävästi kuntalaisten palveluiden laatuun pitkälle tulevaisuuteen. Päätöksillä on myös suuri vaikutus kunnan imagoon ja kiinnostavuuteen asuinpaikkana. Suomessa ollaan tekemässä sote- ja maakuntauudistusta, missä soten kustannukset siirretään kokonaisuudessaan valtion vastuulle. Jos kunnan päättäjät säästöinnoissaan nyt ajavat kuntalaisten vanhuspalvelut kaaokseen, niin vahingon korjaamisessa voi mennä vuosia tai mahdollisesti nyt aiheutettavat vahingot eivät ole enää korjattavissa.

Jos kaavailtu sote-uudistus tulee siirtämään kustannusvastuun palveluista valtiolle, niin eikö silloin kunnan asukkaiden ja työpaikkojen houkuttelukeino ole juuri toimivat palvelut? Siis myös toimivat vanhuspalvelut ja niissä palveluissa olevat työpaikat. Eikö nyt olisi viisainta odottaa valtiovallan ratkaisuja ja tehdä niiden selviämisen jälkeen asiassa ratkaisut. Vaarana on, että Lapinlahdella sahataan nyt omaa oksaa.

Superin Lapinlahden ammattiosasto ei hyväksy hoitohenkilökunnan irtisanomisia keinona paikata kunnan rahoitusvajetta. Rahoitusvajeen kattamiseen tulee osallistua koko Lapinlahden kunnan, ei vain hoitohenkilöstön ja vanhusten.

Superin Lapinlahden ammattiosasto 531 ry

Sanna Tuovinen, puheenjohtaja


 • Kommentit

  • Kukahan puuttuisi

   eikö yksikään kunta jaksa ajatella enää työllistää
   kotipalveluilla?-ja huonokuntoinen vanhus ei hallitse
   niitä vastattavia laitteita.-Työttömät ruetkaa omahoitajiksi
   edes omille vanhuksillenne.Työtä se on,mutta eikö niitä
   vapaa-aikoja voisi vähän lisätä että ennättäisi jossakin
   välissä hoitaa omatkin asiansaä
   entisellä tyylillä hoitaja uupuu ja lopettaa
   ja i tervallijaksot maksuttomiksi

  • Kukahan puuttuisi

   lakatkaa kuormittamasta vanhuksia tietokonepalveluilta.
   jos he osaisivat sitä käyttää, he eivät olisi kotihoidon
   piirissä.-Vuodepotilaan ainut turva on hoitolaitos

  • Leila Anneli Makkanen

   Lapinlahti tekköö ”kuopiot” : laitospaikat ajetaan alas ja kaik kotihoitoon. Kohtapa on Lapilahellakkii telekkarin avulla kotikäynnit.

  • onko johtavalla lääkärillä enää ajantasalla oleva ammattitaito monessakaan kunnassa

   minä kun muuti Lapinlahdelle silloin oli hirmu nuorentamisen aika oli töitä sitten kun siirryttiin 2000 luvulle alkoi porukka vanhentua pitäskö vaihtaa se terveyslautakunta ihmiselämää ymmärtäväisemmäksi on ne jo huovikanat tarpeeks paljo hannikkeet eiku eläkeelle ja vapaehtoistyöhön vaikka kirkon siivoukseen

  • punapäät ei pääse taivaaseen lääkärinä ainakaan

   olen muuten samaa mieltä kotihoito ei teidän kunnan resurreilla tule onnistumaan,juuri siitä syystä en halunnut edes ajatella lähihoitajan töitä .Kymmenen minuuttia vanhuksen luona olisi vienyt minut itseni järkihoitolaan olen nähnyt äitini kotipalvelun osa oli hyvää osa epäkiitettävää onneksi sain viedä hänet pellava-arkussa toiseen kuntaan

  Jätä kommentti

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *