maanantai 26.2.2018
Nestori

Jouni Toppinen vastaa

Nähdäkseni Verson osakeannissa on toimittu sote-kuntayhtymän, kuntien, Verson ja ennen kaikkea veronmaksajien kokonaisedun mukaisesti, kirjoittaa Jouni Toppinen. (Kuva: Annamaija Herola)

Kun sain kolmelta herrasmieheltä yksinkertaisen kysymyksen, niin ymmärtääkseni minua pyydetään myös vastaamaan yksinkertaisesti. Niinpä vastaan toiveen mukaisesti.

Itse en ole osallistunut sellaiseen kokoukseen, jossa kyseistä evästystä Ylä-Savon soten toimitusjohtajalle olisi annettu, saati virallista päätöstä osakeannista tehty. Kevään aikana olen ollut poissa kahdesta soten hallituksen kokouksesta, joiden asialistalla eikä pöytäkirjassa asiasta ole mitään mainintaa. Toki evästystä osakeannista toimitusjohtajalle on voitu antaa monenkin pykälän sallimissa rajoissa, muun muassa toimitusjohtajan asiat tai muut esille tulevat asiat -kohdissa. Pöytäkirjaan niistä ei ole tehty merkintää.

Iisalmen kaupungin osalta asiaa ei ole myöskään käsitelty niissä kokouksissa, joissa olen ollut läsnä. Kevään aikana olen ollut poissa yhdestä kaupunginvaltuuston kokouksesta eikä senkään asialistalla ole mainintaa omistajaohjauksen käyttämisestä Verson osakeannin suhteen.

Nyt kun olen antanut yksinkertaisen vastauksen, ajattelin tuoda esille omia näkemyksiäni Verson osakeannista ja perustamisesta vähän moniulotteisimmin. Jos tämä ei aukene kysyjille, niin suosittelen kääntymään Yrittäjäyhdistyksen hallituksen puoleen, sillä uskon sieltä löytyvän asiantuntemusta tulkitsemaan” yrittäjäelämän kapulakieltä”.

Mitä tulee Verson alkutaipaleeseen, niin Ylä-Savon sote-kuntayhtymällä ei ollut muuta järkevää mahdollisuutta kuin yhtiöittää työterveyshuoltonsa, jotta se voisi toimia kilpailuilla markkinoilla lain edellyttämällä tavalla. Jostakin syystä tämä yhtiöittäminen tuotti jo silloin tuskaa monelle yrittäjätaustaiselle henkilölle. Koettiinko uhaksi, että kilpailuun tulee mukaan kuntayhtymän omistama toimija? Miten kävisi yksityisen voittoa tuottavan bisneksen, kun julkinen toimija tulisi mukaan?

Yhtenä strategisena tavoitteena Verso Oy:n perustamisessa oli, että turvataan alueellamme tasokkaiden työterveydenhuollon palvelujen saaminen kohtuulliseen hintaan. Tätä on pidettävä myös alueella toimivien yritysten etuna mukaan lukien maatalousyrittäjät.

Tähän perustettavaan Verso-yhtiöön sijoitettiin kuntayhtymän (veronmaksajien rahoja) yhteensä 10 000 euroa. Kun yhtiö saatiin virallisesti perustettua ja toiminta liikkeelle, yhtiön toimiva johto esitteli ja kyseli useammassakin tilaisuudessa, olisivatko kunnat halukkaita tulemaan suoraan omistajiksi yhtiöön kuntayhtymän sijaan. Tähän vaihtoehtoon ei kuntien edustajilla näissä tilaisuuksissa näyttänyt olevan halukkuutta.

Kun kevään kuluessa Verso hävisi työterveyspalvelukilpailutuksen soten toiminnassa mukana olevien kuntien osalta, oli varmaankin luonnollista, että yhtiössä mietittiin rahoituspohjan riittävyyttä tulevaisuudessa, vaikkakin yhtiön talous oli kunnossa ja yhtiön arvo oli noussut merkittävästi sen perustamisen ajoista.

Saamani tiedon mukaan yhtiön osakeantia on valmisteltu kuntayhtymän ja kuntien eri tahoja kuullen, joskin virallisten päätösten suhteen ei ole menetelty huolellisesti.

Itsekin olen esittänyt kovaa kritiikkiä menettelytavoista asian käsittelyn suhteen. Olen tullut kuitenkin asiasta käytyjen keskustelujen perusteella siihen tulokseen, että soten toimitusjohtaja on saanut riittävästi infoa kyseisestä asiasta, jotta hän on voinut perustellusti olettaa, että selvä enemmistö kuntien ja kuntayhtymän johdosta on Verson osakeannin takana.

Uskon, että asiasta käyty keskustelu ja annettu palaute turvaavat sen, että jatkossa asioitten käsittelyyn ja päätöksentekoon kiinnitetään paremmin huomiota. Nähdäkseni Verson osakeannissa on toimittu sote-kuntayhtymän, kuntien, Verson ja ennen kaikkea veronmaksajien kokonaisedun mukaisesti. Tulee muistaa, että me veronmaksajat omistamme kuntayhtymän kautta edelleen enemmistön kyseisestä yhtiöstä. Onko meidän veronmaksajien etu se, että pyrimme julkisuudessa käymällämme keskustelulla heikentämään omistamamme yhtiön mahdollisuuksia toimia kilpailuilla markkinoilla.

Jouni Toppinen


  • Jätä kommentti

    Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *