tiistai 20.3.2018
Aki, Kim, Joakim, Jaakkima

Haastan ammattiliitot yhteistyöhön sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi

Olen täysin samaa mieltä Super ry:n ympäristöasiantuntijan Eija Kamppisen kanssa siitä, että sisäilmasto-ongelmista pitää puhua (IS 6.3.). Työturvallisuuslaki jopa vaatii sitä, jotta työnantaja osaisi ohjata oireista kärsivät työntekijän työpaikan olosuhteet ja terveysriskit tuntevaan työterveyshuoltoon. Se on ainoa taho, joka voi arvioida työtekijän terveyden tilaa ja sairauksiin johtaneita syitä. Työnantajan on kuultava työntekijän ohella työterveyshuoltoa selvittäessään työolojen turvallisuutta ja terveellisyyttä.

Jos työntekijää pelottaa, että työnantaja ei käsittele tietoa asiallisesti, hänellä on mahdollisuus konsultoida työsuojeluvaltuutettua tai luottamusmiestä. Heidän tehtävänsä on valvoa, että työnantaja toimii asiallisesti ja että sillä on käytössään myös toimiva toimintamalli näiden asioiden selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Apuna ovat työsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiset, jotka varmasti puuttuvat asioihin, jos tarvetta ilmenee. Mikäli henkilöstön edustajat katsovat, että työterveyshuolto ei toimi, he voivat vaatia perusteltuja muutoksia työterveyshuoltotoimintaan lakisääteisessä yhteistoimintaelimessä.

Yksityishenkilönä esittämäni julkinen ihmettely kohdistui valtakunnan tasolla tehtyyn kyselytutkimukseen ja johtopäätöksiin, ei kehenkään henkilöön, saati oman kuntayhtymäni työntekijöihin.

Kansaa on tähän saakka opastettu, että 2-tyypin diabetes liittyy pääasiassa perimään ja elintapoihin. Nivelrikko taas muun muassa perimään, ikään ja ylipainoon. Tule-ongelmien on uskottu liittyvän taas henkilön kuntoon, stressiin, ergonomiaan ja niin edelleen. Näihin liittyviä tietoja tai elintapoja ei selvitetty. Tällaisten asioiden selvittämisen luulisi olevan oleellista tietoa, kun pohditaan nivelrikkoihin, tule-ongelmiin tai diabetekseen liittyviä tekijöitä.

Julkisuudessa puhutaan paljon hoitotyön kroonisesta resurssipulasta ja sen aiheuttaman stressin terveysriskeistä. Tässä kyselyssä vastanneista 70 prosenttia viihtyi työssään hyvin tai erinomaisesti. Vastanneista vain 30 prosenttia koki, että heillä on jatkuvasti liikaa töitä. Kuinka sitten tulkitaan sitä, että 80 prosenttia jätti vastaamatta koko kyselyyn?

Niinpä olen sitä mieltä, että nämä kyselytutkimukset perustuvat työntekijän sen hetkiseen subjektiiviseen kokemukseen riippuen mitä asiaa kysely koskee. Ja epäilenpä, onko monellakaan hoitotyöntekijällä osaamista arvioida rakennusteknisiä asioita. Duedecumin käypähoitosuositus toteaa: ’’Kosteusvaurioille altistumisen arviointi on haastavaa epidemiologissa tutkimuksissa. Pääosa epidemiologisista tutkimuksista pohjautuu tutkimushenkilöiden itse raportoimaan kosteus- ja homevaurioon tai siihen läheisesti yhdistettyihin tekijöihin, mikä saattaa aiheuttaa tutkimuksiin harhaa.’’

Koska kirjoittaja halusi tuoda esille myös työnantajani, kerronpa ylpeänä Ylä-Savon kuntayhtymän suhtautuvan näihin asioihin vakavasti ja selvittävän sisäilmaongelmia moniammatillisen sisäilmatyöryhmän avulla. Tähän läpinäkyvästi toimivaan työryhmään kuuluvat itseni ohella näihin asioihin hyvin perehtynyt työterveyshuolto, ympäristöterveystarkastaja, työsuojeluvaltuutetut, kiinteistöjen omistajien edustajat sekä esimiehet. Lisäksi pidämme avoimesti yhteyttä myös työsuojeluviranomaisiin. Prosessi on avoin ja dokumentoitu, jotta voimme raportoida tarvittaessa päättäjiä ja työsuojeluviranomaista juuri silloin, kun he sitä haluavat.

Työntekijöitä kuunnellaan riskien arvioinnissa ja herkästi tehtävien kyselyjen avulla. Oireita kokevat työntekijät ohjataan poikkeuksetta työterveydenhuollon ammatilliseen seurantaan ja kuntoutukseen käypähoitosuositusten mukaisesti. Kehotankin kaikkia asiasta kiinnostuneita tutustumaan kosteus- ja homevauriosta oireilevan potilaan käypähoitosuositukseen, jotta tällaiselta eipäs–juupas-keskustelulta vältyttäisiin.

Näin ollen haastankin ammattiliitot ohjaamaan yhteyttä ottaneet työntekijät takaisin prosessiin vaikkapa luottamusmiehen tuella. Lisäksi haastan liitot kaiken kaikkiaan osallistumaan koneistonsa kanssa sisäilmaongelmien ratkaisutyöhön työpaikoilla eikä syyllistämään tällaisilla yleistyksillä työterveyshuoltoa, kiinteistön omistajia ja työnantajia. Yksittäisten yhteydenottojen kuunteleminen ei ole synonyymi faktojen selvittämisen kanssa. Se vaatii jokaisen osapuolen kuuntelemista ja faktojen tarkistamista.

Tiina Valta, FM, ympäristöhygienikko


  • Jätä kommentti

    Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *