Terveyttä kaikille

17.12.2011 5:06 Erkki Virtanen

Sairastuneelle on yhdentekevää, mikä organisaatio häntä hoitaa, kunhan hoitoon pääsee, ja tauti paranee. Tässä terveydenhuoltomme on onnistunut kohtuullisesti. Hoitoa on saanut ennen hengen lähtöä ja aika moni on parantunutkin.

Nyt terveydenhuoltoamme uhkaa uskottavuuskriisi. Terveyserot kasvavat, vaikka niiden olisi pitänyt kaventua. Köyhät suomalaismiehet kuolevat 12,5 vuotta rikkaita nuorempina. Terveyspalveluita vähiten tarvitsevat hyvätuloiset käyttävät niitä eniten ja maksavat vähiten. Sen sijaan palveluita eniten tarvitsevat köyhät ja työttömät käyttävät niitä vähiten, mutta maksavat eniten.

Samanaikaisesti terveyskeskukset uhkaavat rapautua markkinavoimien ja kuntien säästötalkoiden lietsoman yksityistämisvimman puristuksessa. Mitä on tehtävä?

Yksilölle järjestelmä ei ole ratkaiseva, mutta ei se yhtä tyhjän kanssa ole. Terveydenhuolto vie puolet kuntien rahoista. Myös yksilö kärsii, jos rahojen käyttö ei ole tehokasta ja vaikuttavaa.

Suomessa vallitsee yksimielisyys, että terveydenhuollon rakennetta ja rahoitusta pitää uudistaa. Vaikeus on käytännön toteutus: yksi valtakunnallinen vai useampi alueellinen toimija, erikoissairaanhoito vai terveyskeskukset ensin, mistä rahat? Paljon kysymyksiä, vähän helppoja vastauksia.

Silti on vastattava. Kirjasimme hallitusohjelmaan, että terveydenhuollon järjestäminen ja rahoitus uudistetaan. Ja näin se minun mielestäni pitää tehdä:

Palvelut organisoidaan alueellisesti. 20-30 vahvaa peruskuntaa järjestävät ja pääosin myös tuottavat terveydenhuollon sekä siihen kytkeytyvät sosiaalihuollon palvelut. Tähän liittyy uudistuksen suurin ongelma. En usko, että pääsemme kuntauudistuksessa 30 kuntaan, mikä terveydenhuollon rahoituksen kestävyyden kannalta on ehdoton enimmäismäärä. Siksi päätynemme siihen, että osa kunnista yhdistää terveydenhuoltonsa terveyspiireiksi.

Piirit eivät pysty tuottamaan kaikkia palveluita itse, joten ne hankkivat niitä sopimusperusteisesti myös yksityisiltä tuottajilta. Piirien erikoissairaanhoito tuotetaan edelleen yliopisto- ja keskussairaaloissa, mutta nykyistä tiukemmin kuntien perusterveydenhuoltoon kytkeytyneenä. Terveyskeskukset palautetaan terveydenhuoltomme peruspilareiksi.

Perusterveydenhuollon asiakasmaksut poistetaan. Jos asukas ei käytä kunnan tuottamaa palvelua, hän voi vapaasti valita palveluidensa tuottajat kunnan kanssa sopimuksen tehneiden joukosta. Sopimuksen tehneiden yksityisten palvelutuottajien maksut alenevat kunnallisten maksujen tasalle.

Kunnat vastaavat terveydenhuollon rahoituksesta kattavasti. Vastuu koskee perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, kuntoutuksen, matkakorvausten, sairauspäivärahojen ja myös lääkekorvausten rahoitusta. Yksityisen terveydenhuollon sv-korvaukset poistetaan. Kelan sairausvakuutus- ja etuuspalvelut kytketään osaksi terveyspiirien toimintaa

Päätökset voimavarojen käytöstä tehdään tarpeen, oikeudenmukaisuuden ja kustannusvaikuttavuuden perustalta. Kuntien päätöksiä ohjaavat yhteiset valtakunnalliset hoitolinjaukset, joiden periaatteet hyväksyy eduskunta. Samoin eduskunta päättää kunnille ohjattavasta tuesta ko. periaatteiden mukaisesti. Paikalliset päätökset tekee demokraattisesti valittu luottamuselin, jossa turvataan riittävä alueellinen edustus ja asukkaiden mielipiteiden ja toiveiden jatkuva kartoitus.

Vielä tästä hyvä tulee, mutta sitä ennen: Oikein hyvää joulua ja vielä onnellisempaa uutta vuotta!

Kirjoittaja on vasemmistoliiton kansanedustaja.

Kommentoi artikkelia

Kommentit

Kommentoi