Vaarallista langatonta opiskelua

20.9.2013 7:07
Kuva: Riitta Kumpulainen

Langattoman yhteyden käyttö on tutkimuksen mukaan vaarallisinta silloin, kun yhteys on käytössä isommalla joukolla yhtä aikaa.

Yhä useammissa kouluissa opetusta pyritään kehittämään ottamalla opetuskäyttöön langatonta teknologiaa. Viime vuosien aikana julkaistuissa tieteellisissä tutkimuksissa langattomalla teknologialla on kuitenkin havaittu selkeitä haittavaikutuksia. Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa mm. päänsärkyä, oppimis- ja keskittymisvaikeuksia, muistihäiriöitä ja syöpäriskin lisääntymistä. Uusimmat tutkimukset liittävät radiotaajuisen säteilyn myös hedelmällisyysvaurioihin.

Viime vuonna teollisuuden rahoituksesta riippumattomat kymmenen eri maan tiedemiehet laativat aiheesta BioInitiative-raportin, jossa käytiin läpi 1 800 uutta tutkimusraporttia. Sen mukaan näyttö terveysriskistä on merkittävästi lisääntynyt.

Erityisesti lapset ovat hyvin haavoittuvaisia WLAN:n säteilylle, sillä heidän hermostonsa ja aivonsa ovat vielä kehitysvaiheessa. Heidän kallonsa on ohuempi ja pienempi kuin aikuisilla, joten säteily ulottuu syvemmälle aivoihin. WLAN-modeemin käyttämä perustaajuus on 2 450 MHz eli sama kuin mikroaaltouuneissa. Perustaajuuden lisäksi WLAN käyttää hyvin matalia taajuuksia, joita myös ihmisen aivot käyttävät.

Monet yksittäiset maat kuten Ranska, Italia, Israel, Sveitsi ja Itävalta ovat ryhtyneet rajoittamaan langattoman teknologian aiheuttamaa säteilyä. Saksan hallitus suositteli jo 2007 lankatekniikkaa langattoman asemesta aina kuin se vain on mahdollista. Langattomia tietoverkkoja on poistettu kouluista mm. Isossa-Britanniassa ja Itävallassa terveysvaikutusten vuoksi. Suomessa langatonta teknologiaa lisätään kouluissa samalla kun muualla varoitetaan sen haitoista.

Riskialttiina langattomia yhteyksiä tulisi käyttää mahdollisimman vähän, jos ollenkaan. Venäjän säteilyturvallisuudesta vastaavan RNCNIRP:n edustajat pitävät erityisen riskialttiina sellaista tilannetta luokkahuoneissa, joissa kaikilla oppilailla on WLAN käytössä samanaikaisesti, koska säteilytasot silloin kasvavat.

Vuonna 2011 Maailman terveysjärjestön WHO:n alainen syöväntutkimusinstituutti IARC luokitteli radiotaajuisen säteilyn mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi. Euroopan neuvoston suositus on, että kouluissa ja luokkahuoneissa ei saisi käyttää kännyköitä eikä langattomia verkkoja. Koulujen tulisi siirtyä kiinteään kaapelitekniikkaan. Euroopan Ympäristövirasto suosittaa varovaisuusperiaatetta langattomien verkkojen suhteen. Varovaisuusperiaate merkitsee väestön tosiasiallisen altistuksen pienentämistä niin vähäiseksi kuin se järkevästi on mahdollista.

Varovaisuusperiaatetta tulisi noudattaa erityisesti lasten kohdalla, koska Suomessa voimassa olevat raja-arvot eivät huomioi biologisia vaikutuksia eikä säteilyaltistuksen kestoaikaa, eivätkä suojaa vuosien kumuloituvalta säteilykuormitukselta. Esimerkiksi Itävallassa Salzburgin osavaltiossa suositusarvona sisätiloissa on alle 1 mikrowattia neliömetrillä, joka on yksi kymmenesmiljoonasosa Suomen raja-arvosta! BioInitiative-raportin ehdotus uusiksi turvanormeiksi on 3 mikrowattia neliömetrillä. Milloin Suomessa siirrytään alhaisempiin raja-arvoihin?

Langatonta teknologiaa ei voida osoittaa täysin turvalliseksi, joten WLAN-vastaanotin täytyisi katkaista aina kun yhteyttä ei käytetä. Koulujen WLAN:it tulisi olla vain tietyillä alueilla, joilla ei jatkuvasti oleskella. Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Pitäisikö langaton teknologia kieltää kouluissa?

EMMA RAUTIO MINNA KÄRKKÄINEN iisalmi

Kommentoi artikkelia

Kommentit

Tuomas Karjalainen kirjoitti 20.09.2013 13:16

Olen tyrmistynyt, että Iisalmen Sanomiin kyseisen kaltainen kirjoitus on edes päässyt. En oikein tiedä mitä tässä oikein pitäisi sanoa, mistä pitäisi aloittaa...

BioInitiative-raportti on puhdasta roskatiedettä, eli niin kutsuttua pseudotiedettä. Kaikki klassiset merkit täyttyvät. Ensiksikin; jo silkka vihjaus "teollisuuden ja tiedemiesten salaliittoon" on täysin absurdi. Toisekseen, kyseinen raportti on julkaistu tekijöiden itsensä toimesta, eikä se siten ole käynyt lävitse minkäänlaista vertaisarviointia joka on ehkä ratkaisevin osa tieteellistä, varmennetun tiedon tuottamisen metodia.

Useat asiantuntijat eri puolilta maailmaa ovat tutustuneet raporttiin ja tehneet siitä omat arvionsa. Alankomaiden terveysviranomaiset kiteyttävät tutkimuksen aika hyvin:

"In view of the way the BioInitiative report was compiled, the selective use of scientific data and the other shortcomings mentioned above, the Committee concludes that the BioInitiative report is not an objective and balanced reflection of the current state of scientific knowledge."

Suomen kielelle käännettynä: tekijät ovat raporttia tehdessään valikoineet omiin agendoihinsa sopivaa tietoa jättäen samalla huomiotta ikävät näkemykset jotka puhuisivat heidän (etukäteen) päättämäänsä mielipidettään vastaan. Eikä raportin virheet suinkaan siihen pääty, sillä raportti on selkeästi tehty päättämällä etukäteen lopputulokset ja rakentamalla sen jälkeen sopiva artikkeli niitä tukemaan.

Kun koko raportti ja sen paikkansapitävyys on lytätty näin tehokkaasti, putoaa tämän mielipidekirjoituksen argumenteilta pohja pois eikä jäljelle jää kuin tunnepohjaiset vetoomukset vailla perusteita.

Toivon ettei kukaan ota kyseistä mielipidekirjoitusta tosissaan.

Mikko Ahonen kirjoitti 20.09.2013 18:36
Fiksusti Emma Rautio ja Minna Kärkkäinen toivat esille eri maissa annettuja varoituksia mikroaaltoteknologioiden terveysriskeistä. Hämmentävämpi on tuo Tuomas Karjalaisen kommentti BioInitiative-raportista. BioInitiativen takana on mm. 3 Bioelectromagnetics-yhdistyksen (tutkimusalueen merkittävimmän tiedeyhdistyksen) puhenjohtajaa ja Venäjän korkein säteilyturvaviranomainen. Raportin yhteenveto on katsomisen arvoinen: http://www.bioinitiative.org/conclusions/ T. Karjalainen vetoaa eriskummallisen, kutsuperiaatteella toimivan ja vahvasti teollisuuden kanssa symbioosissa olevan ICNIRP-kerhon kantoihin ja Alankomaiden ICNIRP-jäsenten raporttiin. Kerhon toimintaa on suuresti kritisoitu siitä, että se valikoivasti tekee kirjallisuuskatsauksensa: http://www.chronicexposure.org/limitsICNIRP.html Kirjoitin itse siitä, miten kymmenien tutkijakollegoideni työtä haitataan maailmanlaajuisesti, korruptiota sivuten: http://people.uta.fi/~mikko.p.ahonen/Matkapuhelinten_terveysvaikutusten_tutkimus-tutkijalle_kovin_riskialtis_alue.htm Toivoisin, että lasten terveys olisi etusijalla, eikä laitevalmistajien edut. FT Mikko Ahonen Tutkija, Tampereen yliopisto Osakas, Sustainable Mobile Oy
Tuomas Karjalainen kirjoitti 21.09.2013 21:23
Arvon Mikko Ahonen: En perustanut kritiikkiäni pelkästään Alankomaiden terveysviranomaisten (jotka eivät rajoitu ICNIRP-järjestön jäseniin), vaan myös lukuisien muiden tahojen johtopäätöksiin raportista. Kertoisitko muuten miksei kyseistä raporttia saa vertaisarvioida? Miksei sitä julkaista esim.Naturessa (sikäli mikäli se vertaisarvioinnin läpäisisi)? Vertaisarviointi suurimmissa julkaisuissa toimii muuten niin, ettei tutkimuksen tekijä tiedä kuka tutkimuksen vertaisarvioi, kuten ei myöskään tutkimusta vertaisarvioiva tutkija. Tämä eliminoi mahdollisuuden huijauksiin. Joten miksei vertaisarviointia näy? Kun kerran haluat vetää johtopäätöksiä teollisuuden vaikutuksesta tutkijoiden lausuntoihin ja johtopäätöksiin, niin kertoisitko sitten itse miksi olet osakkaana yrityksessä, joka myy "suojaustuotteita" sähkömagneettista säteilyä vastaan ja vieläpä järkyttävällä hinnalla? Saako kysyä mistä tuotteiden hinnoittelu tulee? Jos lasten ja muiden ihmisten terveys on sinulle etusijalla niin miksei Sustainable Mobile Oy voisi myydä olemattoman halvalla tuotteitaan? Onko maailman terveysjärjestö WHO muuten mukana Suuressa Salaliitossa kun he kerran toteavat, ettei tieteellistä näyttöä haitallisuudesta ole? No, jokainen vähintäänkin normaalilla järjellä varustettu henkilö kyennee itse arvioimaan sanomiesi luotettavuuden.
Mikko Ahonen kirjoitti 24.09.2013 13:23

Vertaisarvioinnista ja sen autuaaksitekevyydestä:

http://microwavenews.com/sites/default/files/docs/mwn.7-06.RR.pdf

Huomio! Raportteja(!) ei vertaisarvioida tiedelehdissä. Huomauttaisin myös, että ICNIRP-kerhon toimittamat raportit eivät ole .... kuin ICNIRP-kerhon jäsenten toimittamia.

Tutkijakollegoidemme kanssa ihmettelimme myös epidemiologisen näytön vahvuutta ja miksi ICNIRP-kerho ei sitä huomioi raja-arvoissa:

http://tinyurl.com/TowerEpidemiology

Perheyrityksestämme, jossa olen osakas: Olemme vaimoni Sarin kanssa ainoat, jotka ovat kiertäneet Suomea kouluissa jo 5 vuotta valistamassa mobiililaitteiden riskienhallinnasta. Kukaan muu ei sitä tee, vaikka Euroopan Parlamentti ja jopa STUK ovat sitä edellyttäneet vuodesta 2004.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=en&type=IM-PRESS&reference=20090401IPR53233

http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/2004/fi_FI/news_340/_files/12222632510008322/default/NordicMobilPress2004.pdf

Kiitokseksi tästä työstä saa ... tuollaisten tkarjalaisten haukkumista :-(

Maailman terveysjärjestön WHO International EMF-projektista on kerrottu harvinaisen selvästi seuraavassa väitöskirjassa. Kertoo myös miten standardeja on manipuloitu 50 vuoden aikana:

http://ro.uow.edu.au/theses/3148/

Toivoisin, että Suomessa vihdoin ehdittäisin perehtymään asioihin.

Nimittäin, vakuutusyhtiöt pitävät radiotaajuista säteilyä erityisenä, seurattavana riskinä:

http://www.emfacts.com/2013/03/top-liability-expert-a-m-best-identifies-radofrequency-radiation-as-a-risk-for-insurers/

Samoin lakitoimistot valmistautuvat miljardiluokan joukkokanteisiin USA:ssa:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fCSCouDM3FU

Mielestäni lasten ei pitäisi terveydellään kärsiä aikuisten maanisesta ja haitallisesta mikroaaltoteknologiainnostuksesta. Teknologiaa voidaan käyttää fiksusti (myös kouluissa), jos sen riskienhallinnasta ajoissa keskustellaan.

Erja Tamminen kirjoitti 26.09.2013 13:36


DIGITAALINEN DEMENTIA BONUKSENA MOBIILILAITTEIDEN KÄYTÖSTÄ?

Elektroniikkajätti Samsungin kotimaassa Etelä-Koreassa nuoret ovat alkaneet kärsiä ”digitaalisesta dementiasta”. Oireet koettelevat erityisesti niitä, jotka käyttävät runsaasti älypuhelimia ja pelaavat. Kognitiiviset toiminnot alkavat heiketä, sillä digitaalisen dementian ongelmana on aivojen yksipuolinen kuormitus. Nuoret eivät enää kykene keskittymään ja unohtelevat arkipäiväisiä asioita kuten oman puhelinnumeronsa. Vastaavaa kognitiivisen tason laskua nähdään esimerkiksi aivovauriopotilailla tai psykiatrisista sairauksista kärsivillä henkilöillä.

"Älypuhelimet ja pelit vaikeuttavat aivojen tasapainoista kehitystä. Kun pelit ja kännykän käyttö kehittävät vain vasenta aivopuoliskoa, oikean toimintakyky vastaavasti heikkenee”, kommentoi Soulissa toimiva lääkäri Byun Gi-won.

Koreassa kännykän käytöllä on nähty muitakin haittavaikutuksia aivoihin. Laajassa Byun YH & al. 2013, julkaisussa selvitettiin ADHD-oireiden esiintyvyyttä 2422 lapsella. Lapsia seurattiin kahden vuoden ajan. Tutkimuksessa nähtiin, että pelien pelaaminen oli yhteydessä ADHD-oireisiin, mutta erityiseen riskiryhmään kuuluivat kännykkää käyttävät lapset, joiden veren lyijytasot olivat 2,35 µg/dl tai ylittyivät. Tähän ryhmään kuului noin neljännes tutkituista. Myös keskimäärin yli minuutin mittaisia puheluita puhuneilla lapsilla oli 2,8-kertaa suurempi ADHD-riski.

Langaton teknologia kiinnostaa koululaisia globaalisti – myös riskien osalta. Tanskalaistytöt saivat keväällä median ja tiedeyhteisön huomion altistamalla biologian tunnilla krassinsiemenviljelmiä wlan-reitittimen säteilylle. Kokeilu sai alkunsa siitä, että tytöt kokivat reagoivansa kännykkäänsä keskittymisvaikeuksina.

Koulutytöt asettivat 400 krassinsiementä 12 tarjottimelle ja antoivat niille yhtä paljon vettä, auringonvaloa ja lämpöä. Lautasista kuusi vietiin toiseen tilaan. Ainoa erottava olosuhdetekijä viljelmillä oli Wlan-säteily, jolle toinen osa siemenistä altistui 12 päivän ajan. Wlan-reitittimelle altistuneet siemenet joko kuolivat, tai niissä esiintyi eri asteisia kasvuhäiriöitä. Altistamattomat krassinsiemenet voivat huomattavasti paremmin.

Saksalaistyttö Caroline Schick innostui tanskalaisten kokeesta ja teki vastaavan jauhomadon toukilla, koska ne ovat kuoriaisiksi kehittyessään herkkiä ympäristövaikutuksille. Sata lemmikkieläinkaupasta ostettua matoa laitettiin kukkalaatikkoon wi-fi-reitittimen lähelle. Toinen kukkalaatikko matoineen asetettiin kauemmaksi reitittimestä. Kun toukat olivat kehittyneet kuoriaisiksi, ilmeni että kuolleisuus säteilylle altistetussa kukkalaatikossa oli 19 prosenttia suurempi kuin vertailuryhmässä. Luonnollisesti kokeiden menetelmiin on kohdistunut kritiikkiä, mutta ne osoittavat samansuuntaisia vaikutuksia kuin tomaatintaimilla, mungopavuilla, maissintähkillä ja saarnipuilla altistuksessa saadut havainnot ovat olleet.

Teknologiavalinnat Sveitsissä, Blaise-Cendrarsin koulussa herättivät keskustelua, kun kouluun asennettiin langaton verkko kirjastoon, kahvilaan ja luokkahuoneisiin. Opettajista osa sai oireita ja koulussa päätettiin äänestää siitä, luovutaanko jo käyttöönotetusta langattomasta internet-verkosta. Langatonta teknologiaa vastustaneet opettajat voittivat ja langalliset verkot otetaan käyttöön suurimmassa osassa koulua. Sveitsi lukeutuu tulevaisuudessa todennäköisesti niiden maiden joukkoon, joissa digitaalinen dementia ei yleisty. Näin tapahtuu myös Belgiassa, Ranskassa, Itävallassa, Italiassa ja Intiassa. Näissä maissa säteilyturvallisuudesta huolehditaan paremmin kuin esimerkiksi Etelä-Afrikassa.

”Kaikkein paljastavin asia yhteiskunnan sielun tilasta on se, kuinka yhteiskunta kohtelee lapsiaan”, on Nelson Mandela kommentoinut. Hänen 95-vuotispäivän kunniaksi Etelä-Afrikassa operaattorit jakoivat SOS-lapsikylään älypuhelimia. "Olemme innoissamme, että pystymme toimittamaan lapsikylään älypuhelimia, joiden avulla lapset voivat käyttää internetiä koulu- tai yliopisto- tutkimustarkoituksiin”, kertoo myyntijohtaja Mark Fenzel, Sony Mobile-yhtiöstä.

Uusimmat SOS-lapsikylään toimitetut älypuhelinmallit sisältävät wi-fi hot spot-toiminnon, jonka ansiosta puhelin lähettää sekunnin välein 10 Hz taajudella olevaa pulssia. Näitä samoja taajuuksia löytyy myös ihmisen hermojärjestelmästä. Onko Etelä-Afrikka digitaalisen dementian kärkimaita tulevaisuudessa? Myös Suomi pärjää tilastoissa, kiitos lapsiasiajärjestöjemme.

Piittaamatta lasten erityisestä herkkyydestä matkapuhelinsäteilylle, Mannerheimin lastensuojeluliitto jakaa vuosittain ennen koulujen alkua tiedotteensa liitteenä operaattorin kännykkämainoksen, joka on suunnattu koulunsa aloittaville pienille lapsille. Jo yli puolella alakouluikäisistä onkin oma älypuhelin ja joka kolmannella on käytössään tablettitietokone, joka on varustettu 3G- tai wlan-laajakaistatoiminnoilla.

Mannerheimin lastensuojeluliiton web-sivuilla lukee: ”Mannerheimin lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen.” Jotakin muutakin MLL edistää, sillä yhteistyökumppanina toimii teleoperaattori Sonera. ”Sonera tukee MLL:n Hyvä alku koulutielle -kampanjaa ja haluaa opettaa Eepeli-nettipelillään ekaluokkalaisia vastuulliseen kännykkä- ja nettikäyttäytymiseen.”

Mitähän korealaislääkärit sanoisivat Eepeli-nettipelin vaikutuksesta lasten aivojen kognitiivisiin toimintoihin?

 

Erja Tamminen
Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen

Pertti Ström kirjoitti 29.09.2013 17:04
Iisalmen ympärille laitettava folio, ja kaikki iisalmelaiset heti väestösuojaan nappaamaan joditabletteja. Muistakaa sulkea väestösuojan ovi, jotta paha paha säteily ei pääse sinne.
Kommentoi